Wat is die betekenis vir Uys
Uys Oorsprong | Uys Geskiedenis
Uys Surname Meaning | Uys Origin. Uys History

Uys is the surname of a family that played a significant role in South African history during the nineteenth century and made distinguished contributions to South African culture, politics and sports during the course of the twentieth.

This surname is prevalent in South Africa especially in the Afrikaaner communities.

Thikazi clan Names

Izithakazelo zakwa Thikazi: Siluma Ndlundlu Mambakazi wena owashiyabantu bekubuka izinyawo.

Siluma Clan Names

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo.