Wat is die betekenis vir Van Biljon
Van Biljon Oorsprong | Van Biljon Geskiedenis
Van Biljon Surname Meaning | Van Biljon Origin. Van Biljon History

Van Biljon is an Afrikaans surname

This surname is prevalent in South Africa especially in the Afrikaaner communities.

Thikazi clan Names

Izithakazelo zakwa Thikazi: Siluma Ndlundlu Mambakazi wena owashiyabantu bekubuka izinyawo.

Siluma Clan Names

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo.