Contact us

Uma ufisa ukuxhumana nathi thintana nathi kule email: minthemaking@gmail.com

118 thoughts on “Contact us

 1. This is another of Amambatha Heritage Society (AHS) Projects. We are trying to contribute to the preservation of of African Nguni Heritage.
  For more info contact the Admin at:

  Name: Mbathastan (Stanley Mbatha)
  Email: amambathaheritage@gmail.com
  Phone: 002776 364 3072 or
  +27 76 364 3072

   1. Sindisiwe Mabaso

    Gama!
    Mlangeni,
    Shabangu,
    Mbokane,
    Mdluli,
    Manyoni,
    Siwela sakwaNonkosi,
    Wena kaDingane,
    UMlangen’omuhle ngeyindlebe zakhe,
    Wena kasidwaba siluthuli singabangcwaba seza nomlandakazi,
    Ludonga lukamavuso,
    Ivuso eladla umuntu esesiswini, ongaphandle wasinda ngokutibalekela,
    Sidlubula dlwedlwe sakwalobamba,
    Sitsi sibapha sibe sibadlungulisa, Titfo timbhobho timchiliba,
    Wena owawela ubombo ngokuhlehlezela,
    Ngwane kaBhuza, kaSomhlolo,
    Ngwane lomuhle sibili,
    Gama!
    Mlangeni!

   2. Philisile please sesi join igroup yaka Gama ku facebook and secondly ,please attend the meeting waka Gama,sibanengi

   3. siyabonga gama

    Wow, thnx bo Gama. MaSwazi amahle. Singena kanjani Ku Facebook??

  1. Anele Manyoni

   Ngicela ningipha izibongo zakwa Manyoni nomlando wakhona

   1. Madi. mp

    Madi origen according to agoodle and INTERNET thename innigeria Amadi-Ama -di Maru Madi origen from Nigeria.

  1. Mnr Lushaba

   LUSHABA
   Gumede
   Mphalaza
   Dlabh’elidla lingasuli mlomo Swazi elihle Gumede kaNtanzi, maqholoqholo amabili njengawenkosi, omkhonto oduma njengezulu osmelane ngokumela amanye amadoda, ijozi eladl’ elinye ijozi, imbuya eyamila esangweni zamupha ziyinyathela zabuya ziyithelekela, mthethi wecala namhla kungenacala, impangela yamahumane, thina esibiyela ngamakhanda amadoda abanye bebe bebiyela ngamahlahla.
   Ngeke ngqede….boliker ipage lakwaLushaba ku FB den zozazizonke

   1. Mpilo Lushaba

    Mina ngingo waka Lushaba oKhayise oNdlovu oGatsheni Boyabenyath

   2. Sbusiso

    Ngicela izbongo nezthakazelo zakwaShembe

  2. Thando Thwala

   Mdakane,
   Skhende,
   Jele,
   Ngubo yengwe.
   Somkhanda, wena owakhanda amadoda,
   Wena ka-Mathumb’ayiphanyeke,
   Ntongande,
   Mehl’enkomo, Ntini,
   Nozingelayo,
   Ndandali,
   Wena kaNgoni,
   Mlotshwa

   1. Sibusiso Mdakane

    Siyabonga. Bengicela ukwazi; Lezi engazizwa zakwa Mdakane zino Langatshe, Ndokose. Ngabe zihambelana nazo lezi?

   2. Bongi Mdakane

    Mdakane. Mzilankatha. Wena owasuzela umuzi waqothuka. Langatshe. Gumbi. Onxeba alikhiwa likhiwa ngenkemba

   3. Sfiso Mdakane

    Mdakane
    Mshiza
    Sonane
    Gumbi
    Langatshe
    Jamile, ojame ngomkhonto phezu komzimvubu
    Wena ongonanga ngalutho owone ngokufuya umhlambi wezinyamazane
    Cilwane
    Bhande

 2. Bongumusa Gabela

  Ngiyabingelela Dokotela, ngicela izithakazelo zakwa Gabela kanye nomlando wabo. Ngiyabonga.

  1. Ndumiso V. Mngunu

   Izithakazelo zakwa-Gabela
   Mkhondo,
   Mpangazitha,
   Mahlasela,
   Vezi kanoNene,
   Uvezi akangakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela,
   Zikhundl`ezimbili, esokulala nesokuthamela,
   Nina bakonkomo zeza nomungu njengamabele,
   Maqomboli kakhohlwa zindlela abadala zibakhohliwe,
   Wena wakasilengela ntabeni engakhe ntabeni,
   Nsele kaLinda mkhonto!

 3. Mncedisi Simelane

  Isithakazelo sa ba kaNdlovu e Zimbabwe siyafana na lesi yini bakithi?

  1. poppy Masimula

   Mgidi kambonani
   mlotjwa wakozingelako
   dumako owaduma ezizweni zoke
   ngulub ‘azembelani,
   yembela enye iyaquba
   makhonza akhonzele futhi kube abanye bakhonza bagoduke,
   khulungwane

   1. Thulisile Nhlanhla Mgidi

    Sisi it turns out that we are related

  1. Muzi Xhakaza

   SingoJojo, Nongalo, Mshikashi, Nonkosi, omashaya indoda inyele emphandeni, ithi nayi imfe, yona izodla ugaba. Sizalwa uGenjane, owazala uNongalo, uJojo, noMgcwayiza. Bona ke abazale lesisizwe. Sizalelwe eVryheid, eMpangisweni

   1. fortune mtshali

    Ngyabingelela Bahlonishwa! Ngicela usizo ngomlando nezithakazelo zakwaNyaba.Mina ngizalwa yintombi yakhona kwaNyaba edabuka kwaMaphumulo Tribal District esigodini saseNtshawini.Manje umama akanalo ulwazi oluphelele ngesibongo sakhe.

    Kindly reply via my email address: fortune.mtshali@gmail.com

    Fortune Mbekeni Mtshali

 4. nontobeko

  hey bengicela ningizama ngesibongo saka Mwandle nezithakazelo zakhona pls en thank you

  1. thembalakhe ncobela

   Endizaziyo zakwancobela ncobela, tshawza, mnguni, tshawza otshisa macala ngemva nangaphambi, mthongothiwa owothiwa zintakazezulu, qobodwana sakhilematyeni, mzizikanyembezi, sthukuza othukuza emnyameni ngaphandle kwesibani, nkohla ,ngxanga

  1. Mgidi Thulisile

   Nazi izithakazelo zakwa Mbonani
   Mgidi Mbonani Mlotjwa
   khulungwane lekhethu lekomeni
   wena owalamul’ inkunzi ezimbili zisilwa ngabe azang’ wazilamul’ ngabe zabulalana
   ngulube azembelan’ embel’ enye iyaquma
   umakhonze agoduke abanye bakhonza bakhonzele futhi
   Mbonani wakomhlokohla, mlotjwa wakodumako

  1. dudu mlamboghini

   Sishango sikaMabhendlaMabhendla eseNdlovaneUMabhendla obaba njengoJobe kwaMahaqwabeziNina bakaPhisaSithole sasekhayaMandeku!Shango!Nina bakwaVezi ozivezayoMdineka!Nhlabathi!Manzi!Nina bakaNobanda ngomsasaneIsihlahl’ esiband’ amagwalaNina bakaNtshikantshikanaEtshikize phansi kweSandlwaneYabonwa ngabazingel’ bakoMfekanaBayibone ngamabheq’ ukusithelaNina bakaMbeng’ osind’ abosiNgokubanzim’ ezikoNina bakaMakhokhoba ngenkom’ iyemhlangeniWangen’ emhlangen’ engangombhuquzwaneWaphum’ engangomthantekazi wesithole.

   1. Oliver Musamadia

    ngiyabonga kodwa ngicela izithazelo zakwaNtini bantu beNkosi..ngiyacela tu

 5. noxolo simelane

  Hi ngicela ukwazi izithakazelo zakwaSimelane….Ngyabonga

  1. hopewell mthokozisi sishi

   ngicela ningiphe izithakazelo zakwa sishi

   1. siyabonga sishi

    Sishi Nzimase Mathenjwa Khabal’daka, Hlokohloko. Extra. Angikwazi ukuziqhuba

  2. Thoba

   Empeleni bancane abantu abazi izithakazelo zakwa simelane nami angizazi

   1. Mandla Simelane

    Nazi izithakazelo ezincane nami engizaziyo zakwaSimelane: Magutshwa, Mpembe kalokothwayo, Ndlovu ezadla ekhaya ngokweswela abelusi, Mabhala ngozipho emthini wasohohobeni abafokazana bebhala ngamapensela, Ngwane, Ntengwane, Ndletshana ezimqhewana, Bhungane, Mnguni wasebuhleni.

  3. Smanga simelane

   Izithakazelo zakwa simelane zithi:magwaza,mahaye,yengwayo

  4. Sandile Manyathi

   Simelane,
   Magutshwa,
   Mpembe ka Lokothwayo,
   Ndlebe ezimqewana,
   Ndlebe ezikhanya ilanga,
   Simelane sikaNdlovu

 6. Fortune M Mtshali

  Ngicela ningiphe umlando nezithakazelo zakwaNyaba

 7. Oliver Musa Ntini

  hi there.may u plz help me out ngexthakazelo zakwa Ntini..sengizfinge ngaze ngakhathala njalo kangiztholi..

  ngiyabonga..

 8. Thoba

  Empeleni bancane abantu abazi izithakazelo zakwa simelane nami angizazi

 9. Mojalefa Banda

  Hello, ngicela izithakazelo za kwa ‘BANDA’ from Nguni or Ngoni tribe

  1. Vincent Banda

   Eish Mr Banda I’m lost as you’re my brother my name is Vincent Mohau Banda here in Pretoria i wana praise my ancestors but unfortunately i can’t because nobody knows how to, i tried to google but it doesn’t help if you find something my man let’s update each other as i will also update you, if you don’t mind wr can exchange numbers

 10. Sihle

  simelane mnguni wasebuhleni nabontungwa nabonkhosi nabontjingila nabongwane mpembelikhulu lakalokotfako ndlebezimchewane zachewulwa magundwane ndlebezikhanya lilanga ninematalankhosi mahlemangwerengwere ekhaya netsafeni,ndlovu zidlekhaya ngokweswelumelusi bhozongo.

 11. Thokozani Mafu

  Ngisacela ukuniswa ngomlando nangemvelaphi nezithakazelo zakwa Mafu ngijabula kakhulu uma ngasizakala

 12. Senzo Ntini

  AbakwaNtini bayehlukana uma bezithakazela,behlukana ngezindawo abahlala kuzo.kukhona abaseSouth Africa abazithakazela ngokhokho babo nabo abehlukene futhi ngezindawo,bese kuba khona abasemazweni afana noZimbabwe abazithakazela ngemvelo ehlobene nesilwane iNtini,njengoba sihlala emanzini e.g bathi Siziba Mhlanga njalonjalo,njegoba umhlanga umila emanzini,kodwa bonke bangabandawonye oNtini.laba abalapha ezansi neSouth Africa ikakhulu ukhokho wabo bebonke uLungwase okwenza bethi noma behlukana ngamanye amakhehla kodwa abamshiyi uLungwase bonke laphaya koMgungundlovu, Thekwini,kwehla njalo. Bathi Ntini,Mphethela Ndlukazi Lungwase Simula Phenduka Sidanda nina abakaSqongosnojija abehla ngomzungulu wasala wabola,abakaMzila wamakhosi kawlandelwa ungawlandela uzophambana inhloko,abakaMthondo ukhwela intaba. Ziningi ngeke ngaziqeda, kodwa uma bethetha idlozi labo abakushiyi ngaphandle ukuthi”Besuthu”nokuyindlela abateketisana ngayo nje nasempilweni yemihla,ngoba kunomlando wabo obahlobanisa nelasebeSuthwini,abanye bokhokho bazalelwe khona eLesotho,kodwa kuvela ukuthi indabuko iseSwazini.

  1. mlamuli

   siyabonga mfowethu,ungakwazi ukuchaza ukuthi oNtini abaseZimbabwe bahamba noMzilikazi noma cha?

 13. Thembinkosi Andreas Tshoba

  U Tshoba/ u Shoba Sobhuza Mbandzeni Zikode Mawohlakazi Mbamba’ndlovu owakhumula izinyo lendlovu walinika umkhonzazana womfundisi umkhonzazana walinika umfundisi ninokhololo nje zizwe ezintsundu kungenxa yethu. Asiphelele sibaningi singango tyani.

 14. Nelisiwe

  Sanibona ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Guma nemvelaphi yabo

  1. Thami Ndlalane

   Ndlalane, Magwaza, Tinyoni letidze ti vhelaphi ngisho wena nkomoni, o wadla tek’nona na tek’ondza, Mandlazi, Mabunda, Malal’emcubeni, Mazinyo akapheli kuphela mazinyo ebatsakatsi

 15. Mbili Langa

  Ngicela ningsize ngezithakazelo zakwaMbili. Sobandeka,mbama…

  1. Michael Thamsanqa Majozi

   Umlando wakwa Majozi e Nkandla ngaphansi komndeni wesende lika Ndasane Majozi.
   Thina sisendlini ka mkhonowebhunu owayaziwa ngegama elithi Mshebelele Majozi,owayeganwe (01). nguMakhaba, owazala uMhlikiza owayaziwa ngelikaSam Majozi,owayeganwe ngumaBiyela ozala uFanisani oyinduna yaseMangidini enhlababo isigodi kuward 07.(02).Kamajola omunye umakoti kaMkhonowebhunu, owayaziwa ngelika Jojo intombi yaseNdinana eMatshenezimpisi kuward05,Yena wazala uGuga intombi eyaganela kwaBiyela yagana uChiphatheka Biyela bona bazala uPhuphu Sipho Biyela benoJabulile umuzi wakubo useSphezi Eshowe. uJojo wabuye wazala Mfanuyazi Phillip Majozi owayganwe intombi yakwa Ntombela eyayizalwa eVungwini, eyayaziwa ngokuthi Sthokozile Elizabeth yena owazala izngane ezingu 06 amagama azo Bhekinkosi ,Khulekani, Harrison, Thabsile, Thamsanqa (Michael) noNkosikhona (Nqa) Majozi. UJojo wazala Wata owayeganwe nguMalanga umndeni lowo uSemawoti eNanda bona baza uMammane, uGuju kanye noZakhe owayisotsha. UJojo wabuye wazala uMkhetheni ongaganwanga kodwa owazala izingane kuKholekile Biyela amagama ezingane Thulane (Tuva),Phumelele,Mzamseni,Bongumusa Kanye Nontombenhle Majozi. UJojo wabuye wazala uBhizeni ongaganwanga kodwa owaba nengane nomaMkhize uNtombemhlophe bazala ingane eyodwa igama layo Ncane (Philile)Majozi.Jojo wabuye wazala uBongi owayendodana eyodwa igama layo ngu Sakhiseni owayemzale kwaBiyela.(04)Mabiyela omunye umakoti KaMkhonowebhunu yena owaza UMabandla owaba yinduna yas-Ophindweni isgodi kuwadi 11 emaChubeni.,yena wazala uGada, Tusokwakhe noSbusiso. UmaBiyela wabuye wazala UmaJuda owayegane kwaMagwaza owazala Phangubude, Ntombizenzani,kanye no Joseph Magwaza. umaBiyela waphinda wazal uElida owayegane kwaMathenjwa owazla uLindiwe,Themba noThandiMathenjwa.Omunye umakoti kaMkhonowebhunu umaNtombela Disa (Dumisukonisa) owazala uNtamoyetshitshi owayeganwe nguMaMkhize Florence ozala uThokozani, Khethiwe kunye NoMpala owamzala kwaMbatha keyena umama. uDisa wabuye wazala Phuthisa oganwe ngumaShezi uSthombe bona baza uSphiwe ,Mjabuliseni,Hloniphile,Mandlenkosi,Tozi,Dumisani kunye Bongi Majozi.Lemindeni itholakala eNkandla kuward 11 Ophindweni ngaphansi kwenduna Mbanndleni Alson Mahaye,inkosi Bhekisabelo Shezi

 16. Nompumelelo Nobuhle Mbokazi

  Ngicela ungiphe izithakazelo zakwaMbokazi

 17. Thandiwe

  Hi there,bengisacela ningisize ngesithakazela sakwa Mdakane.Ngoba ubhuti kaBaba wami akafuni ukungitshela zonke He said Mdakane,Mafuza Afulele Onjenge Lifu Lezulu Nina Bakwasikhova Simponjwane Nina Bakwa Bonda Aliwelwa Liwelwa Liwelwa Ngaba Folokazana Nabo Bafike Bakhethale.Kepha mina angisitholi,ngobaakekho omunye omdala ongasiza.Ozithobayo Thandiwe Noluthando Mdakane

 18. Fortune M Mtshali

  Ngiyabingelela Sontshikazi
  Ngake ngabhalele kulengosi ngivele izithakazelo nomlando wakwaNyaba,ngizalwa yintokazi yakhona manje atonal ulwazi kahle ngoba yabhujelwa abazali isencane

 19. TEREKI MBONANI

  Good day can you help ngeembongo nomlando wabantu bakwa Mbonani

 20. sibusiso Xaba

  Kuyajabulisa ukwazi imvelaphi yakho bengicela ubaba angiphe ulwazi ngemvelaphi yakwaXaba

 21. Mthandeni Lushaba (Ladysmith)

  Izithakazelo zakwa Lushaba

  Lushaba
  Gumede kaNtanzi
  Machol’ amabili anjengawenkosi
  Mphalaza
  Dlabh’ elidla lingasuli mlomo
  nina bakoSmelane ngokumela amanye amadoda,
  umkhonto uduma njengezulu,
  mbuya yamila esangweni zangena ziyinyathela zaphuma ziyithekelela,
  thina esibiyela ngamakhanda amadoda abanye bebe bebe bebiyela ngamahlahla,
  nina bakosihhawu inkondlo bayvumile,
  ivunywe abaphansi yavunywa abaphezulu,
  omtheth wecala namhla kungenacala,
  mpangela yamahumane,
  MaSwazi amhlophe ngenhliziyo.
  MaSwazi Amahle!!!

  aww inkosi ayqedwa.
  ziyashiwo nangeSiSwati

 22. Lindiwe Khonjelwayo

  Sawubona,

  Igama nginguManzolotshwa Khonjelwayo; ngicela ukwazi ukuba ngabe siyakhokha ukuze sikwazi ukusebenzisa lelikhasi.

  SingamaSwazi kodwa sikhula sisebenzisa isizulu, nami ngiyafisa ukungabona izithakazelo zakithi zivela isizwe Sukazi.

 23. Nkululeko Mafu

  hi I need to know history of Mafu people, who are they and where they come from. Thank you.

 24. JL Nkosi

  Sanibonani bengisacela umlando wesibongo sakwa Yaka nezithakazelo zakhona.

 25. Lungile Langa

  Hello,Ngiyayithanda indlela ochaza ngayo izibongo nemvelaphi yazo kanye nezithakazelo,bengisacela unginabele ngesibongo sakwaMadondo badabuka kuphi Labantu,UZIthakazelo zabo zithini.

 26. Sibongile Mahlangu

  Hello .. Mina bengicela izithakazelo zakwa Mahlangu

 27. makhekhana sitheni

  ngincela ukwazi ngomjoli thina salwa ngunonzipho owafika nodado wabo emampondeni bafikela kwa ntusi ngoku sandile sifuna ukuzimela singomjoli emampondwe siyile kaninzi kwisigodi kuntaba etsizwa ngase rhothe asitholi mkhondo safikela kutata wakwamjoli zange asicede please sifuna ukucedwa opho singacedakala khona thankes

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.