This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Contact us

Uma ufisa ukuxhumana nathi noma ukukhangisa kule-blog, thintana nathi kule email: bongsk7@gmail.com

24 Comments

 1. sanibonani,ngicela ningiphe izithakazelo zakwaNtini nemvelaphi/umlando wakhona.Khululiwe Mlondo.

 2. Senzo Ntini

  AbakwaNtini bayehlukana uma bezithakazela,behlukana ngezindawo abahlala kuzo.kukhona abaseSouth Africa abazithakazela ngokhokho babo nabo abehlukene futhi ngezindawo,bese kuba khona abasemazweni afana noZimbabwe abazithakazela ngemvelo ehlobene nesilwane iNtini,njengoba sihlala emanzini e.g bathi Siziba Mhlanga njalonjalo,njegoba umhlanga umila emanzini,kodwa bonke bangabandawonye oNtini.laba abalapha ezansi neSouth Africa ikakhulu ukhokho wabo bebonke uLungwase okwenza bethi noma behlukana ngamanye amakhehla kodwa abamshiyi uLungwase bonke laphaya koMgungundlovu, Thekwini,kwehla njalo. Bathi Ntini,Mphethela Ndlukazi Lungwase Simula Phenduka Sidanda nina abakaSqongosnojija abehla ngomzungulu wasala wabola,abakaMzila wamakhosi kawlandelwa ungawlandela uzophambana inhloko,abakaMthondo ukhwela intaba. Ziningi ngeke ngaziqeda, kodwa uma bethetha idlozi labo abakushiyi ngaphandle ukuthi”Besuthu”nokuyindlela abateketisana ngayo nje nasempilweni yemihla,ngoba kunomlando wabo obahlobanisa nelasebeSuthwini,abanye bokhokho bazalelwe khona eLesotho,kodwa kuvela ukuthi indabuko iseSwazini.

  • mlamuli

   siyabonga mfowethu,ungakwazi ukuchaza ukuthi oNtini abaseZimbabwe bahamba noMzilikazi noma cha?

 3. Thembinkosi Andreas Tshoba

  U Tshoba/ u Shoba Sobhuza Mbandzeni Zikode Mawohlakazi Mbamba’ndlovu owakhumula izinyo lendlovu walinika umkhonzazana womfundisi umkhonzazana walinika umfundisi ninokhololo nje zizwe ezintsundu kungenxa yethu. Asiphelele sibaningi singango tyani.

 4. Nokuthula mthimkhulu

  Ngicela izithakazelo zakwa Mpala

  you can reply via email

  makhulukulu@gmail.com

  • Diliza

   Hi Nokuthula
   If kungenzeka uzithole izithakazelo zakwaMpala please share it’s been long since I started searching

 5. constance

  Icela ningiphe isibhongo ne sihthakazelo sa kwa Mbonani

 6. Dumisani nyaba

  Ngicela izithakazelo zwakwa Nyaba ngubande

 7. zinhle zee

  Ngicela izithakazelo zakwa mafu or magaqa

 8. Nelisiwe

  Sanibona ngicela ningisize ngezithakazelo zakwa Guma nemvelaphi yabo

 9. Elvis Mazibuko

  Ngicela ningiphe isithakazelo saka Mazibuko

 10. nobuhle hope

  Ngifisa ukwaz izithakazelo zalwa Ndlalane

  • Thami Ndlalane

   Ndlalane, Magwaza, Tinyoni letidze ti vhelaphi ngisho wena nkomoni, o wadla tek’nona na tek’ondza, Mandlazi, Mabunda, Malal’emcubeni, Mazinyo akapheli kuphela mazinyo ebatsakatsi

 11. Mbili Langa

  Ngicela ningsize ngezithakazelo zakwaMbili. Sobandeka,mbama…

 12. yamkela

  hi cela izithakazelo zakwa Mhlonishwa

 13. Gugu Adeeken Mthimunye

  Hi. Ngicela isnanazelo sakwaMthimunye

 14. buccie

  hy ngicela isithakazelo saka mbokane

  • Michael Thamsanqa Majozi

   Umlando wakwa Majozi e Nkandla ngaphansi komndeni wesende lika Ndasane Majozi.
   Thina sisendlini ka mkhonowebhunu owayaziwa ngegama elithi Mshebelele Majozi,owayeganwe (01). nguMakhaba, owazala uMhlikiza owayaziwa ngelikaSam Majozi,owayeganwe ngumaBiyela ozala uFanisani oyinduna yaseMangidini enhlababo isigodi kuward 07.(02).Kamajola omunye umakoti kaMkhonowebhunu, owayaziwa ngelika Jojo intombi yaseNdinana eMatshenezimpisi kuward05,Yena wazala uGuga intombi eyaganela kwaBiyela yagana uChiphatheka Biyela bona bazala uPhuphu Sipho Biyela benoJabulile umuzi wakubo useSphezi Eshowe. uJojo wabuye wazala Mfanuyazi Phillip Majozi owayganwe intombi yakwa Ntombela eyayizalwa eVungwini, eyayaziwa ngokuthi Sthokozile Elizabeth yena owazala izngane ezingu 06 amagama azo Bhekinkosi ,Khulekani, Harrison, Thabsile, Thamsanqa (Michael) noNkosikhona (Nqa) Majozi. UJojo wazala Wata owayeganwe nguMalanga umndeni lowo uSemawoti eNanda bona baza uMammane, uGuju kanye noZakhe owayisotsha. UJojo wabuye wazala uMkhetheni ongaganwanga kodwa owazala izingane kuKholekile Biyela amagama ezingane Thulane (Tuva),Phumelele,Mzamseni,Bongumusa Kanye Nontombenhle Majozi. UJojo wabuye wazala uBhizeni ongaganwanga kodwa owaba nengane nomaMkhize uNtombemhlophe bazala ingane eyodwa igama layo Ncane (Philile)Majozi.Jojo wabuye wazala uBongi owayendodana eyodwa igama layo ngu Sakhiseni owayemzale kwaBiyela.(04)Mabiyela omunye umakoti KaMkhonowebhunu yena owaza UMabandla owaba yinduna yas-Ophindweni isgodi kuwadi 11 emaChubeni.,yena wazala uGada, Tusokwakhe noSbusiso. UmaBiyela wabuye wazala UmaJuda owayegane kwaMagwaza owazala Phangubude, Ntombizenzani,kanye no Joseph Magwaza. umaBiyela waphinda wazal uElida owayegane kwaMathenjwa owazla uLindiwe,Themba noThandiMathenjwa.Omunye umakoti kaMkhonowebhunu umaNtombela Disa (Dumisukonisa) owazala uNtamoyetshitshi owayeganwe nguMaMkhize Florence ozala uThokozani, Khethiwe kunye NoMpala owamzala kwaMbatha keyena umama. uDisa wabuye wazala Phuthisa oganwe ngumaShezi uSthombe bona baza uSphiwe ,Mjabuliseni,Hloniphile,Mandlenkosi,Tozi,Dumisani kunye Bongi Majozi.Lemindeni itholakala eNkandla kuward 11 Ophindweni ngaphansi kwenduna Mbanndleni Alson Mahaye,inkosi Bhekisabelo Shezi

 15. Nompumelelo Nobuhle Mbokazi

  Ngicela ungiphe izithakazelo zakwaMbokazi

 16. Thandiwe

  Hi there,bengisacela ningisize ngesithakazela sakwa Mdakane.Ngoba ubhuti kaBaba wami akafuni ukungitshela zonke He said Mdakane,Mafuza Afulele Onjenge Lifu Lezulu Nina Bakwasikhova Simponjwane Nina Bakwa Bonda Aliwelwa Liwelwa Liwelwa Ngaba Folokazana Nabo Bafike Bakhethale.Kepha mina angisitholi,ngobaakekho omunye omdala ongasiza.Ozithobayo Thandiwe Noluthando Mdakane

 17. Fortune M Mtshali

  Ngiyabingelela Sontshikazi
  Ngake ngabhalele kulengosi ngivele izithakazelo nomlando wakwaNyaba,ngizalwa yintokazi yakhona manje atonal ulwazi kahle ngoba yabhujelwa abazali isencane

 18. Anele Manyoni

  Ngicela ningipha izibongo zakwa Manyoni nomlando wakhona

 19. TEREKI MBONANI

  Good day can you help ngeembongo nomlando wabantu bakwa Mbonani

 20. Hastings

  i wna know izithathakazelo zika banda

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: