Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Zulu Kings Amakhosi

General Standard–Royal Standard
1. Uhlanga
2. Muntu
3. Mnguni 1
4. Mithiyonke
5. Mnguni 2 ———-Mnguni
6. Nkosinkulu——–Nkosinkulu
7. Mdlani————–Mdlani
8. Gumede———–Luzumane
9. Nozimane———–Malandela
10. Malandela———Ntombela
11. Zulu—————–Zulu
12. Phunga———–Gumede
13. Mageba————-Phunga
14. (—–)————–Mageba
15. Ndaba
16. Jama
17. Senzangakhona
18. Sigujana, Shaka, Dingane
19. Mpande
20. Cetshwayo
21. Dinuzulu
22. Solomon Maphumzana
23. Cyprian Bhekuzulu
24. HM Goodwill Zwelithini

Ziyatholakala izikibha: 061 868 5163


Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema Read more

Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Read more

Previous

Mkhize, Gubhela

Next

Izithakazelo Zakwa Mbatha

8 Comments

 1. zandile

  I’m proud for being um Zulu.

 2. Yandisa Nodangala

  Ngicela izithakazelo zo Zulu bakwa Ntombela

 3. Sphiwe Msebe

  Ngicela usizo ngezithakazelo zakwa Msebe

 4. Mhlengi Thusi

  Sanibona
  Ngicela usizo ngolibo laka Thusi nokuxhumana noMnguni ka Gumede ngiyojabula kakhulu ngosizo

 5. Sneh

  Ngisacela izthakazelo zakwa Mzotho nezakwa Ncayiyana

 6. Zethembiso Mwandla

  Mwandla, I have tried to combine pieces of my surname origin kanye nebongo but I failed. Please sizani bo

 7. sibusiso mpande

  Isi thakazelo saka mpande sona sithini bantu abadala?

 8. Mtsheza Fusi Malinga

  I just want to know who are oMalinga. Are they Zulu, Swazi, Ndebele or Hlubi? Who are their kings?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: