• Boti,
  • Sibalkhulu,
  • Sdoyi,
  • Baleni fodo Ka nombewu,
  • Khuze,
  • Khukhulela,
  • Ndlovu zidlekhaya ngoba ziswela abelusi