Hlanga Clan Names | Iziduko Hlanga

Camagu!! Bono Beth’s!! Nxeko Hlanga Mqiya Nobetha Maleki Mndlovu Tela Ngxoxo Ngcutsha!! Boyabegeza Dlangamakhandlela Mfazobelenye owancancisa umntwana wajike wakhalala ngenxa yesitolotolo!! Yokhwe Xhinela Phangweni!! Maphuza ngayo nokuba iyavuza!! Mafumba de wayofumba ngayo naseBhofolo!! Mgweleta!! Mthembu owanisa imvula kubalele!! Zilenzi elimnyama laseMsana!! Xhonkxosholo wanaba wanda eLady Frere, Cala, Cofimvaba, Engcobo, Mthatha

Manana Clan [Eswatini]

Manana, Mcusi wase ndlunkulu kahabile, injingi, idada elibhula amanzi mabele made amunyisa umntwana ngaphesheya komfula Mcusi.Mbuyisa, wena wendlunkulu. Owe ndlondl ’emnyama eyadl ‘ubulongo yalibala. Icusi elidla licakathise. Umcus’ onhlokonhle, Omfazi omabele made nangaphesheya kweNgwempisi uyacelisa. Manana! Mcusi! Mbuyisa! Mcusi wendlunkhulu, loluhlata njengencoshane. ULomazomb’ uMasibekela, lowasibekela Ngwanengelutfuli.umfati lomabelemadze lonisele ngesheyakweLiGwa bangakaniseli.