This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Author: admin Page 1 of 385

AmaGcina Clan

AmaGcina – Xhamela, Helushe, Ncancashe, Magwebulikhula, Malambedlile, Nokwindla, Thyopho ka Phato owathyaphakela eXonxa , Gabul’ ikhula, Malamb’ayendle aty’ igusha athi ziz’ duli zethafa, Nxego, Butsolo beentonga, Dlelanga, Ntlonipho!

Oyiya Surname | Oyiya Clan

Oyiya surname:
nothing much is known about this surname.
Some have speculated its origins are in Nigeria. Some vehemently claim its from the Eastern Cape.
There remains a cloud of mystery around it as there seems to be a handful of people with this surname.

If you wish to shed some light on the origin or clan names of this surname, please add the info to the blog by clicking here.

AmaKhonjwayo tribe

AmaKhonjwayo 
Isizwe noMnombo (Tribe Genealogy):
Sizakuwubeka ngokokuzalwa kwabo, sithatha nje iintloko zabo:

uChithwayo uzala uKhonjwayo, uKhonjwayo azale uKhiwa, uKhiwa uzele amawele elokuqala nguNgcekula elesibini nguNtsikinyane kundlunkulu wakhe (Great house) uKhiwa ezele uNdanya ekunene, (amaNdanya akhokelwa nguNkosi uVelile Mkono)waza kwiQadi wazala uTshizi,

indlu kaTshizi ikhokelwa nguSiqukwana.(Inkosi eyayiphethe ngexesha lakudala ihlonitshiwe nguNgcekula)uNgcekula (iwele lokuqala) uzele uNdzondela, uNdzondela wazala uHlaka, uHlaka wazala uNgetu, uNgetu wazala uPhoswa, uPhoswa wazala uSilwanyana, uSilwanyana wazala uMakalanyana, uMakalanyana wazala uSikhehlana,

uSikhehlana yena uzala uTatana. Ngoku singena kwinzala yewele lesibini. UNtsikinyane iwele lesibini uzele uMakhanda, uMakhanda wazala uNogemane kwiGreat House, kwiRight house wazala uThungana.

Masiqale kwindlu enkulu, uNogemane uzele uGwadiso (Dumile), uGwadiso wazala uGodloza, uGodloza yena wazala uNtenteni, uNtenteni wazala uGobizithwana (uZwelidumile) waza ke yena uGobizithwana wazala uDumisani inkosi enkulu ephethe isizwe samaKhonjwayo ngoku.

Kanti ke uThungana yena wobunene buka Makhanda uzele uSithelo, uSithelo wazala uPhonyela, uPhonyela wazala uMakhizinyani, uMakhizinyani yena wazala uHlathikhulu, uHlathikhulu yena uzala uThulani.

Izithakazelo zakwa Shabane

Shabane Clan Names & Clan Praises
Shabane,
Dwala,
Dwala ka Mbatshazwa,
Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo.
Phingoshe,
Sozwakade,
Gcagcabane,
Sochaya,
Lindabutho,
uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula
Jongisa,
Mqhakama,
Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe
Bhovula,
Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Majiya ojiya njengotshani
Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo.
Nina enabona isihlakothi sehla ngomfula nathi nansi inyama.
Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Hleza goduka hleza kaMboli
Mdlovu omnyama.
Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu
Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini
Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela
Nina baseSwatini,
Mhlambanyathi
Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Nhlungu zahlula insunguzi
Ncincimane,
Sithuba !

Izithakazelo zakwa Madinane

Madinane Clan Names:
Gwekazi,
Dinabantu onjengenyamazane,
Dlawuza ashiyele omunye,
Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela.
Mgodi onganukwa yinja.
Mlokothi.

Mbhedu Clan brief history

oMbedu wakwaMjoli bayingxenye yamaWushe kanye nesizwe samaBhac.

uMbedu lona wakwaMjoli kwakuyiNkosi yesizwe samaWushe ngenkathi lapho singekahlakazwa izimpi kulendawo okuthiwa manje yi-Kzn.
Lesi sizwe sahlaselwa iNkosi yabaThembu uNgoza kaMkhuphukeli ngesikhathi lapho naye wayebaleka iLembe.

uMbedu lona wathunjwa uNgoza emuva kokuhlazwa wamfaka emkhosi wakhe owagcina ufike kwelamaMpondo okuyilapho uMbedu abulawelwa khona empini yabaThembu kanye namaMpondo.
Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu.

u-Sondzaba wasihola lesizwe wagcina ewele naso uMzimkhulu. Wagcina esesifake ngaphansi kophiko lweNkosi yamaZelemu uMadzikane kaKhalimeshe.
Leso sizwe ilesi esaziwa ngokuthi amaBhaca manje

Izithakazelo zakwa Shonga

Shonga Clan Names 💛
Dlangamandla,
Mtolo,
Shikili,
Mbotho,
Dlangamandla,
Mchenge,
Zulu,
Mabhanekazi,
Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali
Ovumba lempongo lyanuka

Khiwa clan | Iziduko

Khiwa (Qwebeda)
Khonjwayo,
Chithwayo,
Ngcekula,
Ndzondela,
Hlaka,
Ngetu,
Phoswa,
Silwanyana,
Makalanyana,
Sikhehlana a Pondo clan

Gxarha Clan | Iziduko

Gxarha,
Cwerha,
Vambane,
Mahlahla,
Siyoyo,
Mlawu,
Potwana

Mnkabane  Clan Names

Iziduko Mnkabane: –
Majeke,
Mthwembotyi,
Noqazo,
Mayeye,
Nduntsha,
Nkomo zika Marhama,
zika Ngxalenye,
zika Khamanzana,
unyawo zipinki noba zinentsente,
uMthondwana,
Mbuswana,
Nywabelemntwini, mfaz’obele linye,
uNkomo zakwa Ntleki,
Mabandla ka Rhanjana,
Mzilanto.
Undlunkulu wamaNkabane use Dutywa kwisithili sase Taleni*”Lunga Mdunyelwa”.

Page 1 of 385

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: