Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Tag: Ndzabandzaba

Umlando wakwa Ndabandaba, Ndzabandzaba

Ndabandaba Clan History & Origin

AbakwaNdabandaba (Ndzabandzaba) bafika Eswatini ngesikhathi sokubuza kweNkosi Sobhuza beqhamka engla nezwe, phakathi kwe Zambia me Mozambique. Babeholwa uKhathide. Babethandwa ebukhosini ngenxa yolwazi lwabo lwamakhambi okwelapha.

INkosi yabanikeza indawo esentabeni iNgwedze kuze kufike emfuleni iNgovuma. Yabayala ukuthi besize abasebukhosini kuphela ngamakhambi. Bake belapha ingane kaNdlunkulu wenkosi eyayilunywe yimamba yasinda – okwaba wumlando ngalesisikhathi.

Kwathi sebezinzile nje benethezekile. Kanti sebesiza nabanye abayizitha zobukhosi ngemithi. Yathukuthela INkosi yathelwa ngamanzi yahlela ukuthi mababulawe bonke. Kwasiza uNdlunkulu ongunina wengane ababeyelaphile Kade ilubywe yimamba wabalima indlebe.

Bahlela ke ukuthi bahambe ngokuhlukana ngamaqembu kubgabonakali ukuthi bayabaleka. Ngalesisikhathi base bebaningi beholwa nguMshikila indodana kaKhathide. Yayilekelelwa ngabanye abafowabo uNgobe uyise kaZiyane. Bawela umfula iNgovuma bafica abakwaNtshangase eMkhwakhweni. Elinye iqembu labo balifica lihlinza inkonyane ababelithole lifile. Kwasuka okukhulu ukungezwani emva kokuba belisile ngalesisenzo ukuthi lizobaxabanisa nabaKwaNtshangase.

Leliqembu lagcina selibizwa ngokuthi ngabakwa Nkonyane. Bawela iNgovuma behlukana abanye Baya ngaseNingizimu, eNgwavuma abanye bakhuphuka bakheka enhla ngase Mpumalanga. Abanye babheka maphakathi nezwe ko Newcastle. Laba abakheka enhla nezwe basebeholwa ngu Ziyane indodana kaNgobe.

Laba abaya phakathi nezwe basebeholwa bahamba njalo abanye Baze bafika koMsinga bakhonza ngaphansi kwaBaThembu bakaNgoza sebeholwa nguMkhaliphi. Ngesikhathi uNgoza ebalekela uShaka abanye bahamba naye base bafika kwelakwaXhosa. Babelokhu bejhonziwe ngenxa yolwazi lwabo lwamakhambi.

Leliqembu elaya ngaseNingizimu nalo lahlukana phakathi abanye bafike bakha eNkunzana naseNhlophenkulu abanye bakha kwaSiwela . Kanti abanye bagudla njalo baye Bawela iMfolozi bangenza kwesaKwaMthethwa eCingci, bafike bakhonza phansi kweNkosi yakwaMthethwa.

AbaseNhlophenkulu basebeholwa nguMagudu kaNtlokwana iwayeganwe nguMasimelane okaMajakavu isangoma esikhulu ayesuke naso eSwazini. Waphinde sathatha nenhlanzi Yaso eyayisitgwalele icansi. Wafike wakha umuzi waseNgxatsheni (osekhona phezu kwaMfazuyalithika).

Ngenxa yokuthi babengabantu bokuthula, abanye bazishutheka phansi kwezinye izibongo, phakathi kwazo o Ntshangase, Malinga, Thabethe, nezinye.

Ngesikhathi bephuma Eswatini kuthiwa kunenxabu yesihlahla ababehamba beyinxanxatha ukuze bangalambi.

Yilowo ke umlando omfishane.

Izithakazelo Zakwa Ndabandaba (Ndzabandzaba)
Khathide!
Mnyambo!
Maphephethe!
Mahamba weba weNyosi !
Wena owahamba ngalunye eMbungeni wawela iNgwavuma wafika ezitheni wagqalingana njengensimu idonda ukumila.
Wena owadla nodadewenu wathi akananyongo akanamhlehlo,
Kanti akanamhlehlo unesibhakabhaka (sibhabhakazana)

Mthuthumba onjengezindumba
Wena owahamba ngomnyama wabuya ngonyezi!

Ngiyabonga Maphephethe!

Zamokwakhe kaNkungwini Ndabandaba

KwaGcinumyalo ophuma kwaNxayethanda waseNgxatsheni

(Uphaqa onjengophaqa)

Bhengu Clan Names  👑

Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Read more

Bhebhe Clan Names 😍

Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Read more

NDZABANDZABA Clan Praises

Ndzabandzaba, Mphephetse, wena usengwedze nengwavuma, wena lowadla dzadzewanu watsi akananyongo akanamhlehlo, sizubazubane lesazuba ematjeni sase siyazubalata, mkhosana omncane ngekutilamlela, livondvo leladla umhlanga lase liyagcalingana, wena loweta nelitulu lemkhemetelo kuMalangeni


Bhengu Clan Names  👑


Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Read more


Bhebhe Clan Names 😍


Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Read more

Sinanatelo sakaNdzabandzaba

Sinanatelo sakaNdzabandzaba sitsini nemlondvo wabo kutsi bekundzabuka kuphi


Bhengu Clan Names  👑


Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Read more


Bhebhe Clan Names 😍


Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Read more

Ukushiselwa

Kuthiwa umuntu wesifazane akasho ukuthi uyashiselwa kufanele athi uzwela ukushisa.

mawuthi uyashiselwa kusho ukuthi ufuna indoda la.

noma igazi likuthuma elawini…kodwa ezikhathin zamanje umuntu usezikhulumela inoma ikanjan nje.


Bhengu Clan Names  👑


Izithakazelo zakwa Bhengu 💛 Clan Praises Bhengu Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Read more


Bhebhe Clan Names 😍


Izithakazelo zakwa Bhebhe Bhebhe, Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Nina bakaSoqubele onjengegundane, Nina baseSiweni, KwaMpuku yakwaMselemusi, KwaNogwence webaya, Dlomo weNdl'ende, Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: