Izithakazelo ZakwaChonco

Chonco Gambushe Shayimamba Mfomubi Helekeqe eladla elinye ihelekeqe mbese obukhali Ntabenkulu enamaguma ngaphezulu Nina enabaleka naze nayo fika eMampondweni nixoshwa yimpi nafika khona Nathi kanisibona bakwaChonco kodwa ningabakwaGambushe.

IZIDUKO ZAKWA RHOYI

RHOYI, NTANZI, NDZIMANE, MZIMKHULU, DEDEZA, MASOKA, NCAPHA -KUBUSA, IHOMBA LELIZWE ELINGAPHUMIYO MHLA KUGQUTHAYO, UZIBUNU BUNWANA, UMLUNGU OMNYAMA, UZIBUNU ZINCINCI ZIFUNA UKONGIWA, UMLUNGU OMNYAMA OVEZE IZIBUNU EZIBOMVU NGAPHANDLE, SOLAKHE, HLUBI, THOTHOLO