Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. ngokudingiswa Okwelika Zulu Thikazi: siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bekubuka izinyawo. Okwelama swati Nina enahla udzadze wenu natdzi akamehlo umhlehlo sibhabhakati. Okwelika Mzilikazi Omagwazekhuphule kucitheke amasende ndoda. OkwelamaNdebele Mthombeni owalala

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen’ owasok’ Amadod’ elibele ethi awuyikusoka, Kant’ usoke ngokampeyana. Ncagu ncagu ngokomzimba Kant’ uDumo lwakhe lukhulu, Luzwakel’ eNyakatho Luzwakel’ eNingizimu Luzwakel’ eMpumalanga Luzwakel’ eNtshonalanga ! Wen’ owagqagqel’ umuzi weNkosi ngotsheko, Wen’ owangen’ esizibeni nesikhuni sivutha Waphinde waphuma naso