This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Category: Izithakazelo Page 1 of 300

GABULA CLAN NAMES

Ndlovu Gabula
Umzimkhulu
uNgalonde uMafikela
oThsze manyehwa
balubakhe

Malindzisa clan names

Malindzisa clan names
Malindzisa
Maphanga Lomhlophe
ncashi,ntazik’sela!
wena wase gudunkomo
wena losaba kuzala bantwana
sendze libuhlungu bantwabam
Nsele kalinda mkhonto
Mphephedwaleni!

Ncane clan names

Ncane
Dunywa
Msuthu
Ntamonde

Izithakazelo zakwa Manana

Izithakazelo zakwa Manana
Manana,mbuyisa,mcusi wena wase Ndlunkulu , Wena ophuma endlini kwenile kwakukhona izinyoni ezimbili enye kuwu Ntaka enye kuwu Tshilo zathi Tshilotshilo bantwana safa ukuthuthumela ,Ndlondlo emnyama eyadla ubulongo yalibala.

AmaNxotwe Clan

Nxotwe-Gqagqa kaGqikazi, Gabazi, Qamkazi, Jali, Madidiya, Phungane, Zaphe, Njilwane, Maphemba ngamaphepha amalahle ekhona, Mafuza afulele njengelifu lemvula, Malangana, Sikhomo, Mathumb’amhlophe.

AmaNxotwe sisiduko phantsi kwesizwe samaMpondomise. UNxotwe uzalwa noNgcitshana kumfazi wasekunene kaNgcwina. UNgcwina eyinto kaNtose kaMalangana kaNjanya kaSkhomo kaNdunu kaMpondomise!!

AmaNqana Clan

Nqana Mdanda Nakise Nomakhungelo Mvece Zozi Dlala alidliwa lidliwa ngabalaziyo Ngqwala kaNgqokazi Ntsika zimnyama Sihlobo sikaMona Malandul’eyiphethe Sicamba esihle sicamba sokwandlalela abatshakazi, Mpondomise!!!

AmaNqana sisiduko phantsi kwesizwe samaMpondomse. UNqana ngunyana kaNgqukatha. UNgqukatha yena uzalwa noDosini noGcaga kwindlu enkulu kaNgcwina. UNgcwina eyinto kaNtose kaMalangana kaNjanya kaSkhomo kaNdunu kaMpondomise!!

AmaNgcinase (amaQadi)

Mqadi-Ngcinase kaNgcwina, Wungushe, Qhushwana, Mbaba, Deku, Gongqa, Mbinyashe, Doloshe, Ntiniswa, Malal’eqhingeni avuke necebo, Ngxowa zimdaka, Maphila kuzenzela, Mqadi owavela kuqala ilanga lingekaphumi ekhatshwa yinkwenkwezi emhlophe netshoba layo isuka empuma langa isiya entshona langa, Mpondomise.

AmaQadi esona siduko sawo ngamaNgcinase. UNgcinase uthiywe ngegama lalendlu aphuma kuyo indlu yeqadi. Qadi likaNgcwina.
AmaQadi sisiduko phantsi kwesizwe samaMpondomise.

AbeZumbe/amaZumbe

Zumbe kaNgcwina, Ndalane kaNdodi, Yubu kaMabhula, Simanga sekati edl’amanqathe wodwa, nyama emdaka ethandwa ngabafazi, vula vala bathi wenzile Namhla engenzanganto, abantu abahombe ngeentongo , zithi zosulwe ngabawathandayo abeZumbe, Mpondomise.

UZumbe uzalwa noNgcinase noGcuma kwiqadi lendlu kaNgcwina. NgamaMpondomise

Izithakazelo zakwa Ncala | Ncala Clan Names

Izithakazelo zakwa Ncala | Ncala Clan Names

Ncala

Maphanga

Mntungwa

Mantungwa amahle

Mantungwa ekhethelo

Nina abase Nkoneni

Nina enibhince ihuse lomsingizana

Nina abeNjiki esechibini Ne lehleko layo bayibona ngamanzi okudungeka

Ngisho nina enihlaza njengetshe lasemanzini. ngoba lona libushelelezi

Nina enabethela ngesende lendoda entabeni, yingakho niyizinkanyamba

Amantungwa akhishwa emgodini ngeqatha lenyama!!

Izithakazelo zakwa Tsabedze | Tsabedze Clan Names

Izithakazelo zakwa Tsabedze | Tsabedze Clan Names
Tsabedze,
Malindza !
Guliwe !
Wena waguliwe wangubo
Wena lowatsatsemafu njengelitulu
Emanyambo ayakhetsana nakaya ebandla
Luvondvwo aluwudli umhlanga lucata butfungu ngekhatsi
Ingwe ayiwanyatseli emacaphoti ye’sabematipho ekonakala
Tsabedze!!

Page 1 of 300

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: