Sereto sa ga Sepato

Age Tlou
Ke Morwa tetedi ya bodiba
Ke Morwa bogata bokasaka
Ke Motho wa bo ditlaro Morwa Ntwagae
Bare Ditlaro o sepela thatha
O sepela ka le mara marana
O sepela ka phefo ya marega
Ke Batho ba ba bowing modimolle wa Mma Ngwato, thaba le baka
Thaba kgolo ke swele tlogo
Kaba ka hloka le segoro
Segoro di belo sa hlole

Sibanda

Izithakazelo koSibanda esiyimvela kancane. Iningi labo lakhe koMalanda esigabeni esiseTsholotsho ngaphansi kwenduna uGambu.

Sibanda
Ngalavula
Banikati

Ezinye angisazazi ma ekhona ololwazi ngalesiSibanda ngicela agcwalisele.