This blog is for all African's who love their culture & heritage

Category: Izithakazelo Page 1 of 274

Mpandla Clan Names | Iziduko zako Mpandla

Mpandla, Ntsheke, Khipha, Mbona, Tyhetha, Ngcukayithobi, Mkhondo, Tshayingwe, Mnqwazemfene, Gqiliqhwa, Sixhwarhu, Nhunhu, Mzi, Tyibashe, Nombamba, Qeqe, Whiwhi, Tyhatyhu, Zungulithanga, Iyavuya indoda enenyheke, Kuba ihleka ngenyama, Iyavuya indoda esisifombo, Kuba inelunda ngokwenkomo, Ihamba inethemba, Kuba ithwele ithanga emqolo, Iyavuya indoda esisiqhwala, Kuba iyajekula xa ihambayo, Umhlaba iwuhlaba ngezilanda, Ithi, zaje ngcu, zaje ngcu, Iyavuya indoda enebhanyanisi, Kuba iza kulichwechwela izulu, Iyavuya indoda enezisini, Kuba iza kubumungunya ubukumkani bezulu, Kutshiwo kumaMpandla ke, xa kwenziwa njalo!

Izithakazelo zakwa Sithupha

Didibani

Izithakazelo zakwa Hlalukana

Hlalukana
Gasela
Mlangeni
Socolo
Sidwaba siluthuli
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela
Langa libalele
Swazi elihle…MALANGENI !

MTHANTI CLANS

MTHANTI nsele,Linda lindamkhonnto
AMANIKELWA Amahle anjenge uthole .
Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjwane eziphaphela phezulu.
Sampoyane Benguni ,
Mathiyane ; jevuza mdlizane
Umnandi mfazi usezibini .
Ehhe mthanti .
Nina baka nsele..

INKOSI KAYIQEDWA

Izithakazelo zakwa Sambo

Izithakazelo zakwa Sambo
Kwazulu-Natal

Sambo
Nomleti kamaDinane
Zonk’izizwe zithi
Mlete nina baka Nyoka
Eyakhwel’ emthini
IngenaziNyawo
Mcangcanyana.

Nina baka Nyathela
NgeziThende abanye
Banyathela ngezinzwane
Ovika Mkhonto abanye
Bevika ngeziNduku.

Nhlala mathunzini
MaNgophoza
Shwawu
William.

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi,

Nondaba,

Xesibe,

Mahlabe,

Bhelesi,

wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Izithakazelo zakwa Mthombo

Hlabane
Mzimb’onoboya njengegundwane
Mumba lo osenhla
Mkhosana omncane ngokuzilamulela
Mhlophe

Amabeko clans

Ngcwangule,beko xam’ozitshukutshela nasendawen’embi ngenxa yomsindo,u madina ka ndaba u mzingwa zintshaba, zangela nodliwa nqaqhuba…..phanda !

Neve clan names

Neve
Mhlanga
Sumba
Lombole
Likenene
Ntinzane
Zwiketse

Izitemo ZakoTshuma/Izithakazelo Zakwa Tshuma

Mina indabuko yami ngiyilanda kuBhulu uMkhulu uBhulu Tshuma, owaye yibutho eMpandeni, inkudla yamabutho yeSilo uLobhengula kaMzilikazi ekwakuthiwa “iMpande yeMinyela”.
Kune ndawo eZimbabwe kaMthwakazi ekuthiwa ku koBhulu, indawo eyabizwa ngoKhokho Mkhulu wami. uMlando waboTshuma Mkhulu futhi ulwazi lwayo siludinga njalo.
Okunye engikwaziyo ukuthi iNkosi uQwabe eyayi busa eMbeswa present day Pretoria; yaba namadodana uGumbi, uTshuma, uGumede, uMnguni, noMoyana.
uTshuma kusho iGolide, iGolide iTshuma; iTshuma iGolide. uTshuma kuthiwa uzalwa intokazi yaseSwatini.
This is a big clan which spans across many nations abanye izibongo baphenduka oNkomo noMoyana.

“Izibongo ezaziwa ukuthi zingenelana nesibongo sakoTshuma”, ilezi:
JELE, GUMBI, GUMEDE, NONYANDA, LUVUNO, NKABANHLE, MNGUNI,MOYANA, SOMKHANDA, NTINI,GUNYULI, NDANDALI, MEHLENKOMO, NDETHI, NKOMO, GOLIDE.

IZITHAKAZELO ZAKWA TSHUMA

Tshuma
Tshuma oletshukela
Golide
Nyoni em’hlophe

Umageza ngochago ngoba ethi amanzi ancolile anezibungu
Izinyane elim’hlophe kodwa ikhanda lim’nyama
Wena wasebukhosini; owazalelwa esihlalweni sobukhosi; uGolide wase ndlini yeSilo Sohlanga wena oqholotsha phezu kom’belo wenkomo,
Sane lukaMzilikazi kaMatshobana itshobatshoba lingango yise uMatshobana,
iNtungwa elintunjane,
iCicilom’hlaba,
uMazizitha,
Umafihla ngendololwane udlula bedlala; iMpisi engena mngani iMpisi ehleka yodwa;iButho,

Tshuma
Golide
Gumede
Qwabe
Mnguni
Moyana
Gumbi

Page 1 of 274

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: