Barack Obama in Kenya 

Image may contain: 1 person

Barack Obama, ongumengameli wase America(USA) wayesekhaya kubo lapha kuleluzwekazi lethu iAfrika eKenya, wayeseyibhungu enoyisemcane wakhe.
Vele uObama ungowase Africa uzalwa uBarack Obama sr waseKenya obekaye eMelika eAlaska ngokuyofunda imfundo yasemazingeni aphezulu. Wafike watholana nentokazi emhlophe eyazala lomongameli obusayo namuhla eMelika. Kwamanje usekhona ugogo wakhe ozala uyise eKenya. Washo umprofethi uMarcus Gavey waseJamaica ukuthi iMelika iyobuswa ngumuntu omnyama ngelinye ilanga ukusho lokhu ngo 1927 ebe sesontweni. Kulelo zikhathi ubandlululo lwaluseme ngenhla eMelika umuntu omnyama wayephathiswa kwesigqila engavunyelwe nokukhonza uNkulunkulu.

Umlando wakwa Buthelezi | Amakhosi Buthelezi

Nina beNyathi emhlophe yakithi eMcakwini ebisembethe izikhumba zeziNgwe nezeziNgwenyama🙏 Mina Mbhekiseni kaShibela Buthelezi eMcakwini ngidabuka eNdlini yaseKhohlwa eSigodlweni eThelezini seNkosi Read more

Sithathu ooSithathu Clan Names, Meaning & History

Iziduko zako Sithathu, Khophoyi, Ndebe, Chisane, Hase, Nkomo zibomvu, Malawane, Andikuthandi Sithundzela uyadlala xa uthunyiwe, yity' uhluthe thikoloshe uyadlala xa Read more