Diboko tsa Basotho: Batshweneng

Batshweneng ba ana Tshwene.
Letoto la diboko tsa Batshweneng:

Motshweneng,
Motshwene,
Tsholo,
Ntsime,
Ntsimana,
Nkoti,
Kgamadi,
Morure,
Lekokoto,
Kgiba,
Pati!