Lubambo Clan, Surname Meaning, Lubambo Origin, Lubambo History
The meaning, origin and history of Lubambo surname is not listed.

This surname is prevalent in RSA

Click to add info about this surname
Mbanjwa Gebane Clan Names

Mbajwa Gebane Mashiyane Sithole Mpethwana

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.