Ndila, nyeziwe, ndulun’ophezulu, ngqayiyayana, qangaza ka wonqili, ndlwan’inisematyeni, mndini, fulela kunetha, tshunguza, cekwane, jamel’ijekeja, msili ka nonceba, roqolombashe, nomatsinyani, nomathebe, mpondomise.

Abubakar Surname Meaning, Abubakar Origin, Abubakar History

Abubakar Surname Meaning, Abubakar Origin, Abubakar HistoryThe meaning, origin and history of Abubakar surname is Read more

Abdullahi Surname Meaning, Abdullahi Origin, Abdullahi History

Abdullahi Surname Meaning, Abdullahi Origin, Abdullahi HistoryThe meaning, origin and history of Abdullahi surname is Read more

Mohammed Surname Meaning, Mohammed Origin, Mohammed History

Mohammed Surname Meaning, Mohammed Origin, Mohammed HistoryThe meaning, origin and history of Mohammed surname is Read more

Sani Surname Meaning, Sani Origin, Sani History

Sani Surname Meaning, Sani Origin, Sani HistoryThe meaning, origin and history of Sani surname is Read more