Izithakazelo Zakwa Mbatha

 • Mbatha, Shandu ka Ndaba
 • Gumbi Lama Gwala
 • Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla
 • NDABEZITHA!
 • UShandu ubengengakanani,
 • ngoba entendeni yesandl uyenela
 • Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,
 • Mazalankosi!
 • Mavungama!
 • Mathabathanyawo!
 • Makhabaluthuli!
 • Makhub’anothuli!
 • Nina benyathi emnyama kansele
 • uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni
 • Zase zimbonga zathi tjiyo…tjiyo…tjiyo!
 • uBhabha ku Gwaza
 • uNkentenkente olwakhela izintaba zeNhlazatshe
 • Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile
 • bathi, ingabe lolunkentenkente lunkenteza lwenzani,
 • uShandu ongayimbathi ingubo
 • oyimbatha ngokusibekela kwelanga,
 • Wavala ngehhemu emizini yamadoda
 • uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
 • uZihlabathi zoLwandle;
 • Ebe emkhulu engangezulu
 • wena ka Magizagiza;
 • Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
 • Shandu uyiNkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
 • Yena abathi usi Shaka ka shayeki,
 • Wathi Shandu ka Ndaba uyiNkosi,
 • Futhi uyohlala uyiNkosi;

Mbeje, Mndaba, Mlotsha,

Magwaz’aphindelele njengezulu,

Mavungama!

Wena owavungamela uMvelase evela eNyandeni;

Dladla, Mpembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala…

Mgabadeli gokugabadela inkundla kwa Bulawayo; Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda;

Wena owaMbatha isikhumba seNyathi uZulu esahambaze!

Wena owaba ngu Ndabezitha! kuqala!

Baze bazama ukuthatha iziBongo zakho ngamaqhinga;

Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje;

Manyosi wena owadla intondolo yembuzi yonke wayiqeda ilanga liphuma waze wehlisa ngomhluzi wayo;

NDABEZITHA!!

NDABA KOMKHULU!!

source: thanks to admin of amambatha.wordpress.com – please visit his website for more information

Izithakazelo ZakwaMbatha

Izithakazelo Zakwa Mbatha Mbatha, Shandu ka Ndaba; Gumbi Lamagwala; Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla; Ndabezitha! U Shandu ubengengakanani Read more

Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu Mbatha, Shandu kaNdaba, Sontshikaze, Manyosi, Gumbi lamagwala, UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala, Nasothini lomkhonto uyenela, Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya Read more