Ngesi – Nondaba kaMagoba, Lawu, Ndenza, Lisela

Izithopho
Mpongose onekhala. Dinwa ukulilelwa. Xabanisa abantu belungisa. USidumo saseNtsingizi emnyama. uSigwinya namkhonto wendoda nothi lwawo.

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen' owasok' Amadod' elibele ethi awuyikusoka, Kant' usoke Read more

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.