Ngesi – Nondaba kaMagoba, Lawu, Ndenza, Lisela

Izithopho
Mpongose onekhala. Dinwa ukulilelwa. Xabanisa abantu belungisa. USidumo saseNtsingizi emnyama. uSigwinya namkhonto wendoda nothi lwawo.

AmaNjuza Clan | Iziduko: Njuza

uNJUZA! nomaKhala! ooJola! impondomise ngohlanga, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, mfaz' obele 'nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo!

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more