Nhlangulela Clan Names

Nhlangulela, Gagase, Mdzepha Manyisa, Nina enadabula ehlangeni kwangabe kusalinywa, Mathiya! Nina bakwaNomkhobololo enehla ngeslulu nivela eSwatini !!!

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.

Siluma Clan Names

Izithakazelo zakwa Siluma: Shodo Ndimande Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo Read more