Mshazi
nondumo
vezi
mahlobo
bomaqhoboza abaqhoboza izinkomo zamadoda
bo mvula
nina enahlaba iso lesilo kwasa ngomso nahlaba elengonyama
dlodlongo
mandla kamshiza
majiya, msuthu
amakhosi yithi bo mazilisa

Izithakazelo zakwa Nzuza

Izithakazelo zakwa-NzuzaMahlobo, Mshazi, Debelimdaka, Bomvula, Wena owahlaba iso lesilo ngomuso wahlaba elengonyama, Nozishada kaMaqhoboza, Owaqhoboza izinkomo zamadoda, Umajiya kaDiniZulu kaMsuthu, Read more

Ukutshela kwezikaBhoqo

Ukutshela kwezikaBhoqo Ukutshela umuntu kungaba izindaba zakhe ungashiyi lutho, kungaba umtshela noma amaqiniso. Umsuka.....ibhoqo umuthi wokuphalaza, uma uphalaze ngalo uzwa Read more