Dlamini, Ncokathi, Salakulandelwa, Sjekula, Solanga i-Ngcungcu engaseliyo emadwaleni kuba isesaba ukungqindeka

Izithakazelo zakwaGqunu❤️
Izithakazelo zakwaGqunu❤️

OGqunu ngoManyishe, Ngoxo, Mantshi, Matwa, Mthetho, Nyhadu. Siyafumaneka kwezi ndawo, Dutywa, Xhora, Gatyana, nakwezinye indawo Read more

Mdamba clan names
Mdamba clan names

Mdamba Sothole Nkonyane yenkosi Mphungela Njeke