Kathungu Surname User-submission:

The Kathungus are a large Bantu family that was among the original Bantu families before the dispersion of Bantus. The family is believed to have split and migrated with various groups that have today come to be tribes. The family has descendants in: Kamba people, Bubi people, Kikuyu people, Zulu people, Embu people, Makua people, Kongo people, Meru people, Shona people, Hutu people, Chewa people, Ganda people, Bemba people and Gogo people.

AmaNjuza Clan | Iziduko: Njuza

uNJUZA! nomaKhala! ooJola! impondomise ngohlanga, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, mfaz' obele 'nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo!

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more