Ledwaba ® clan praises:

Madimo wee!
Ke maja Kgomo yabo Lekolwane,
Namane tja MmaMoshala shopeng.
Ke Dipharana di boba tja Motlhakeng.
Manrebele makgowa ba dla lebese nge mforoko.
Lenrebele la somaela mala leya fa.
Tlou letebele,
Tlou ya ntshi Dikgolo

Izithakazelo zakwa Ledwaba 😍 Ledwaba Clan Names

Izithakazelo zakwa Ledwaba: Madimo wee! Ke maja Kgomo yabo Lekolwane, Namane tja MmaMoshala shopeng. Ke Dipharana di boba tja Motlhakeng. Read more

Izithakazelo zakwa Mtsweni 😍 Mtsweni Clan

Mtsweni! Ngunondarhana nguweliwa! Mfene zimabutho ngoku fulathelana kokuthsinga kwelanga. Mzilakatha kanti ukathela ngayo. Ngumla yedwa onganamlamuleli. Ngu ndala phirima mhlabephirim