Izithakazelo zakwa Maphalala
Iwuso, Mzilankatha, Nsele,ninabakwa Nkatha ayingeni endlini. ingangena kobhibha izingono kubantwana,nina enilima ensindesi abafokazana belima emagadeni,nina enaphalala ngokuxosha amagwala eyeumka nezinkomo zenkosi Wuso Mzilankatha Nsele Sonkwatha Njekuza !

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more

Izithakazelo Zakwa Sibindi

Sibindi Clan Names: ESibindi, eGodonga eMsundulomunye, Bengwani, Mtungwa weZembe Mbuduma kaMasoka kaManala, Wen' owasok' Amadod' elibele ethi awuyikusoka, Kant' usoke Read more