Izithakazelo zakwa Maphalala
Iwuso, Mzilankatha, Nsele,ninabakwa Nkatha ayingeni endlini. ingangena kobhibha izingono kubantwana,nina enilima ensindesi abafokazana belima emagadeni,nina enaphalala ngokuxosha amagwala eyeumka nezinkomo zenkosi Wuso Mzilankatha Nsele Sonkwatha Njekuza !

Izithakazelo zakwa Sambane 😍 Sambane Clan Names

Sambane sika Mtshokotsho esiwumba singawulali ulalwe zizi zwana ugida ngebamba abanye begida ngeztshingana uNonduku ayikhethi nakumkhwenyana I Vundle lihle !

AmaNjuza Clan 😍 Iziduko: Njuza

uNJUZA! nomaKhala! ooJola! impondomise ngohlanga, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, mfaz' obele 'nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo!