if you know Mawelela clan, please add in the comments below. Thank you.

Umehluko wesaga nesisho

Nanku umehluko phakathi kweSaga neSisho A. isaga-isaga asiguquki sihlale sinjalo nje usibiza ngendlela eyodwa noma Read more

Abubakar Surname Meaning, Abubakar Origin, Abubakar History

Abubakar Surname Meaning, Abubakar Origin, Abubakar HistoryThe meaning, origin and history of Abubakar surname is Read more

Abdullahi Surname Meaning, Abdullahi Origin, Abdullahi History

Abdullahi Surname Meaning, Abdullahi Origin, Abdullahi HistoryThe meaning, origin and history of Abdullahi surname is Read more

Mohammed Surname Meaning, Mohammed Origin, Mohammed History

Mohammed Surname Meaning, Mohammed Origin, Mohammed HistoryThe meaning, origin and history of Mohammed surname is Read more