Want to know my roots. Clan name for Philiso # Ncobeni Gema Mthunzi wokuphumla Ntlangwini Sosibo Dlekedle

Undingasthebeni | incazelo nomsuka

Undingasthebeni Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala #umsuka Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile......kukhona Read more

Ukuwotha ubomvu

Ukuwotha ubomvu (umlilo) lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele