Msane,
kunene,
ndimande,
gcwensa,
majoka,
Bonke labo bantu abaka NXaba kaMbhekane,
bathatha izithakazelo bazenza izibongo,
njengoba sekukhona abakwa NGudu

Izithakazelo zakwaMsane

Izithakazelo zakwaMsane Mtimamnde, Kunene, Majoka, Nxaba kaMbhekane owabhekana nokuhlupheka, Madl'uvalo lwengonyama abanye bedl'olwenkomo, Mthantathwa, Mnguni wasOndini, Wena kaNonqewu, Wena kaMgobhozi, Read more

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more