Dlamini Zizi Jama Sijadu
Tshabini lheya yhi Sandlhulube,
Sigebatfhu baka Langa,
Langa Langa Chabela
Gitokupha liphiswana,
Sigebatfhu baka Mulabho awuwelwa,
Uwelwa yhiti Nkonjane kuphela tona letibhabha etulu
Siyhi labawuwela gewomo,
Labayidlhaa bayillela leyaba welisa liThukela
Bawelela esandlhulubeni

Ukuthukuthela ugane unwabu

Ukuthukuthela ugane unwabu loku kusho ukuthukuthela kodwa ungabonakalisi. Lokhu kufaniswe umuntu nonwabu lona olushintsha imibala. Kungaba umuntu ozihlekisayo kodwa ngaphakathi Read more

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more