Sereto sa Nthethe wa Morapedi

Ke Motaung wa Nthethe a Morapedi,

Hlalele monna ya hlooho e kgolo,

Petu le lekana molala,

Morena ke Hlalele a innotshi!

Ke Motaung wa Nthethe a Morapedi,

Ngwana tshesana nkope,

E tla re mohla a tla shwa,
A kgaolwe hlooho,

A sale a nyeketha ka mahetlana,

Ka pakana tsa melala,
Wa Mmakatisa leloko,

Tau ha e qalwe seforong,
E bolaya motho!

Motaung clan names

Motaung clan names. To add clan names for Motaung, please click here

UHubhu kaBhejane

UHubhu kaBhejane. Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu uma eqamba amanga kuthiwa uhubhuza uHubhu kaBhejane Umsuka: uHubhu kwakuyindodana kaBhejane isbongo kungowakwaDludla wayephila Read more