Can I please have Sihlongonyane clan names….
If you know some or all of them, please add them here

Sihlongonyane clan praise

Sihlongonyane sakaLangwenya mhlophe Awukhonjwa ngenduku uyilandela Sangamangamane sangamu uSobhuza ngomcele Udonda wondile kanti ukhahlelekile Umaxhina ngekhanda kuzonde intamo Liphosa kubusa Read more

Sihlongonyane clan praises

Sihlongonyane Sakalangwenya Mhlophe asikhonjwa ngenduku siyaylandela Ndlangamandla walanga Wena lowaphunyuka bakphethe bakamungometulu Dlamini