Makhoba, Blose, Khuluse, Dimba

Makhoba
Gwabini, Hamashe, Manzini, Geda, Ncwane nga Nkomo, Sengwayo, Zungu

Blose
Ndelu, Shinga, Bohlela, Thunga, Madiba

Khuluse
Hlongwa, Gabhezi, Gebhezi, Mdindela

Dimba
Dakada, Fanisa, Fenya, Nkondlane, Mnguni

Dlungwana
Nondaba, Gagashe

Dlamlenze
Shamase, Nzima

Nkomo
Yengwayo, Malinga, Ludonga, Mavuso, Mdladla, Mcineka, Gwazela, Phangisa

Chamane
Nzima, Wosiyane, Mashiza

Chule
Nxele, Msweli