Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Khambule Page 1 of 3

Izithakazelo zoMncube❤️

Mncube
Khambule
Gasolo
Mayela
Mlotshwa

Umthente uhlaba usamila

Umthente uhlaba usamila Isimilo/ikhono lomuntu livela esesemncane

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Izibongo zakwa Makhombothi

Makhombothi:

  • Ntumbeza,
  • Mlotshwa,
  • Ntunzi,
  • Cabuzela onyawo zincane zingabankulu zifuze ekhabonina,
  • Khambule,
  • Nkambule,
  • Mzilankatha,
  • Shezi,
  • Magidla
Izibongo zakwa Shezi

Abakwa Shezi ama Chube badabuka eNkandla, nazi izibongo zabo:  Shezi Dlaba Shukula Mnoniya Dludle MncubeMlotshwa ka Lumbazo ka ZokufaSigananda ophum' eNkandla ! Ama-Qamu kwa Majozi Read more

Ubude abuphangwa

Ubude abuphangwa lokhu kusho ukuth uma uyingane ungajaheli izinto zabantu abadala. Linda nawe iskhath sakho soze sifike...siyafana nalesi esith ungaphangi Read more

Izithakazelo zakwa Ncube

Ncube

Mzilankatha

Gabadeli

Nhlansi

Khambule

Inkatha kayingen’endlini,

Yangena kubola izinkaba zabantwana,

Nina bakaNkomo zilal’uwaca,

Ezamadojeyana zilal’amankengana,

Mlotshwa,

Malandel’ilanga umaliyoshon’emaNcubeni,

Mpangazitha, Magasolo,

Nina basebuhlen’obungangcakazi,

Abadl’embeleni wenkomo kungafanele,

Kwakufanel’udliwe ngabalandakazi,

Nina bakaDambuza Mthabathe,

Nina basemaNcubeni enabalekel’uShaka naziphons’emfuleni,

Kwakhuz’abantu benifihla,

naphenduk’ abakaKhambule,

Nafik’ eSwazini naphenduk’uNkambule,

Msuthu,

Mncube onsundu ngezinyawo zakho,

Wen’oyithath’iNkosi uyibek’enhlabelweni,

Nina baseSilutshana,

Nin’enakhelana noMbunda,

Nina bakaMaweni,

Nzimande,

Mncaphayi, Shezi,

Malangatsha!


Ncube ® clan names. Ncube Surname Meaning | Ncube Origin. Ncube History


Ncube ® clan names. Ncube Surname Meaning | Ncube Origin. Ncube HistoryThe meaning, origin and history of Ncube surname is Read more


Izithakazelo zakwa Ncube


mzilankatha omubiza benkos bantu ozihlama kazipheli umzila kawulondwa owulondayo ngochita iskhathi ompongose ngoncube omakhisele indezifiki zivalwa yiziphongo

Izithakazelo zakwa Thomo

Thomo Clan Praises

Thomo Ndabezitha,

Khambule, Makhubo  

Masond’ amhloph’

aney’ nyawo zawo!

Wen’ owadl’ udadewenu,

uthi `kananyongo, `kanamhlehlo!

S’gung’ owathumel’

uKhuboni kaNdlovu

wath’ akabuye nengubo yob’nono!

Thomo!


Elisuka muva likholwa izagila


Yini le ekholwa izagila, hlaziya. Ithendele! Uma ulokhu uthandabuza kube kumele wenze isinqumo.... uzidonsela amanzi ngomsele!


Majola Clan Names | Izithakazelo zakwa Majola


Majola Clan Praises| Izithakazelo zakwa Majola Mchunu, Macingwane, Ngqulunga, Nyanda yemkhonto, Ndabezitha, Phakade, Yeyesa, Ndlela zabedluli nabaGodusi, Sobiya ngomthongwana abafokazana Read more

Mgoza Clan

Mgoza

Zikode!


Ndinisane Clan Names


Izithakazelo zakwa Ndinisane Zwane, Mangethe, Nsele, Zikode, Cebekhulu, Mabaso !


Izithakazelo zakwa Zwane


Izithakazelo zakwa Zwane ZwaneMangetheLinda MkhontoUmafa avukeZikode kaPhikelaUZwane akadlelanga phansiWadlela emkhombeni WezinyamazaneEdla im'hlambi yezinkomo zamadodaNdlangashushwana ngokudla amaNdebeleBathi uZwane udleni kwaMtambo?Kuthiwa udle Read more

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: