Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: mhlambi

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo)

Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe.

Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle hle usuke eyihlabe kulendawo ehlatshwa kuyo.

Izibongo zakwa Sithole

Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo

Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Mhlambi Clan Praises

Izithakazelo zakwa Mhlambi,

hlohlwane,nsele lindamkhonto, sidwaba esinothuli. 

mhlambi wezimfene eziningi ezafa zafulathelana ezinye zahlinzwa ezinye zabola.

ihlohlwane elingagezi ngamanzi kodwa ngomlazi, waka mfula awuwelwa uwelwa yizinkonjana  zona zindiza phezulu.

ungumthombo awuphuzwa uphuzwa ngabahambi bendlela.

akavali ngezi-valo uvala ngama khanda wamadoda, intsele enduna ihamba phambili, intsikazi iyalandelwa uma-uyibuka ungathi iyahleka kanti iyamolozela, wulinda mkhonto, waka mkhonto awuvikwa uvikwa abaziyo.

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi, Nondaba, Xesibe, Mahlabe, Bhelesi, wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: