This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: Mkholo

Matsebula Clan praises

 • Matsebula
 • Mkholo
 • Mkholo lonsundvu netinyawo takhe
 • Mahle emakholo nasekshona lilanga
 • Emacaca ngeknukelana anukela Tabayi wakalaMkholo
 • Mkholo loluhlata njengencoshane
 • Wena lowavutfwela ngekhatsi njengelihwabha
 • Masina
 • Mbokodvo lenhle ngeksila bulawu bemakhosi
 • Wena owagubha sbababu lesbabela emadvodza
 • Emakhandza aNdzinisa bayhlaba baythokozela basemzin
 • Cotsa
 • Cotsa lowacotsa imbokodvo nesisekelo
 • Wena lowembatsa lugogo Lwengwe neNgwenyama
 • Ngonyama Ndvuna
 • Shoba lenjatsa silikitsi
 • Mkholo lobuvu ngemehlo lomhlophe ngenhlitiyo

Izithakazelo zakwa Mathebula

 • Masina,
 • Mthombeni!
 • Ngwenyama,
 • Mkholo onsundu nezinyawo zakhe,
 • Wena Ngubo yengonyama!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Mathebula Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Mathebula
Izithakazelo zakwa Mathebula

Prices:
t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Mathebula

Izithakazelo zakwa Mathebula

 • Masina,
 • Mthombeni!
 • Ngwenyama,
 • Mkholo onsundu nezinyawo zakhe,
 • Wena Ngubo yengonyama!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Mathebula Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Mathebula
Izithakazelo zakwa Mathebula

Prices:
t-shirt: R200
Hoodies: R400

Izithakazelo zakwaMathunjwa

Izithakazelo zakwaMathunjwa

Mvubu,
Mkholo,
Dukwane,
Masina,
Khathide!
Khalishwayo!
Wena koNdandazi,
Wena Soshabeni,
Wena kalumbembekazi abalala baze bashwishwe ngomlenze!

Izithakazelo zakwaMathebula

Izithakazelo zakwaMathebula

Masina,
Mthombeni,
Ngwenyama,
Mkholo onsundu nezinyawo zakhe,
Wena Ngubo yengonyama.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: