Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mosegedi

Sereto sa Mosegedi

Mosegedi Clan

(BaTshweneng)

Mampe

Mosegedi

Ditira

Matsimanyai o seakana

Notwane

Phadima

Maele MoHurutshe go tswa kwa ga LoweKa sereto ke Motshweneng

Ka setso ke Mohurutshe

Ke Matsimanyai o seakana,

Ke Motshweneng,

Ke phologolo sebatana sa naga,

Ke Motho yo sa jeng nama

A tshela ka diphepheng

Ke rotwe.

Palama dithota le dithaba o batlele Batshweneng kitso ,

Hela o ba tlhokomele ba se ka ba go kgaola dinala.

Kana ga se dinala ke phang ya go epa dirokolo

Bo sengaparile le metswe yotlhe ya naga.

Bagaetsho lo se bone tholwana borethe ka ha ntle

Teng ga yona go a baba!

Dikwalo di kile tsa tswa kwa moseja ga mawatle

Di tswa Brithani bo engelane

Tsa palela Baronudi

Le baitsanape

Tubushwa ya dithota ya ranola ya re ‘o tsogile jwang’

Ditlhaka di hedile!

Tshwene !

UHubhu kaBhejane

UHubhu kaBhejane. Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu uma eqamba amanga kuthiwa uhubhuza uHubhu kaBhejane Umsuka: uHubhu kwakuyindodana kaBhejane isbongo kungowakwaDludla wayephila Read more

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more

UHubhu kaBhejane

UHubhu kaBhejane.

Lana kusuke kukhulunywa ngomuntu uma eqamba amanga kuthiwa uhubhuza uHubhu kaBhejane

Umsuka: uHubhu kwakuyindodana kaBhejane isbongo kungowakwaDludla wayephila ngeskhath senkos uCetshwayo….kuthiwa uHubhu wavele wasukeleka nje wayobika ukuth abantu benkosi baphelile befa sekusele izidumbu nje esho eqamba amanga, kwasukela lapho ke ukuth umunt uma eqamba amanga kusetshenziswe lesaga.


Motimele Clan Praises, Motimele Meaning


Motimele : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please Read more


Ngomane Clan Names


Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: