This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Izibongo Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko Direto Sinanatelo

Tag: Moyo

Izithakazelo zakwaMoyo | Moyo Clan

  • Dewa !
  • Sayi
  • Vumabalanda
  • Mageza ngochago abanye begeza ngamanzi
  • Nhliziyo imhlophe okweqwa !
  • Wena omubi ngabomo abanye ngokudalwa
  • Ilozwi likaMambo
  • Isihlahla esithela ebusika ezinye zihohloka
  • UMdaka omnyama !

Nyawo Clan names

NYAWO
DUMAKUDE, MLABA , THANDA ABANTU BENGAKUTHANDI , SAMBANE, PHUMA EHLATHITHINI KWENILE, KUGCWELE IZINGWE NEZINGONYAMA

Izibongo zakwa Moyo

Izibongo zakwaMoyo

moyo ntabenkulu tshonkogwe manali tshakankomani mabwe dewa mageza ngochago lozvi!

Moyo Clan Origin

OMoyo yindabuko yamarozvi, isibongo sakwaMambo, yibo abakade bebusa uMzilikazi engakezi kwelasezimbabwe. Uthe UMzilikazi efika wabathatha ,wabafakangaphansi kwabo babangamaNdebele

Izibongo zakwaMoyo

moyo ntabenkulu tshonkogwe manali tshakankomani mabwe dewa mageza ngochago lozvi!

Itshe lomelele inhlama

Itshe lomelele inhlama

Lesi simo sokukhuluma sisetshenziswa uma kukhulunywa ngokungabibikho kwento noma umuntu……

Kususelwa etsheni lokugaya

Uma ngabe kugaywa itshe lisuke lisebenza lisalele inhlama. Uma itshe lingasasetshenziswa inhlama iyomelela etsheni okusho ukuth akusekho okuyogaywa. Yingakho nomuntu mayethole kungekho bantu athi ngithole itshe lomelele inhlama.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: