Noko, Mphalaborwa, Selema tsela, Ke Phalaborwa gaMalatji bollanoto gwalla theku bosele Rena re batho ba sealeng sa mmamohuma, gohuma gohuma batshoko O se bone meokgo go falala lehumo lena le beng balona Ke Malatji le Malatjana ba kgaletjana mongwe ore letsatsi letswa phagong mongwe ore letswa modung. Rena re batho ba tloo e wele Ramalatji timamollo retlatsoga re e bona bosele Owaaaaaaaaa!!!