clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Abakwa Dlamini

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.


More information is available on our YouTube channel


Previous

Makhathini, Malinga, Zungu

Next

Abakwa Mthethwa

273 Comments

 1. Sanibona ngingu Thokozani Dlamini Sibalukhulu ngicela ukungenelela ngeyithakazelo zako Dlamini Sibalkhulu Mndlovu Magaduzela mabonele empunzi kuthi kuyayabalekwa nyanya Wena owashisa intombi esibunjini yayoba yoba fodo Kano mbewu

 2. Dlamini noMbiba yinto inye Dlamini ligundwane elidla emini lilobala oluyi brown lilomhlongo omnyama

 3. Kuhle Dlamini ligwalagwala ihlubi. Mna ndingu Ndzaba Msuthu bhili iinkomo zika Majozi zika Mwelase zika Mbuzini ndithi intle into yokuthi sazi uDlamini nguyeni umsunguli. Phimbili ntozakuthi

 4. Sanibonani mina ngingu Velaphi Dhlamini, Mamlangeni,Ngonyeni aba vela e Swathi. I really need to know my clan names and the whole poetry thing.

 5. Xalanichonco@gmail Xolanichonco@gmail

  Sanibonani Madlamini bengicela umlando ngDlamini Shenge kaNdaba Shlangu esivikela ikhanda kaMahlasela

 6. Sphumelele

  Angikhuleke Kuma Dlamini amahle ephelele, kukhona lapho ngingaqondi khona uma kuza ezethakazelweni zakithi. Ake ngizisho

  Mina ngingu:

  “Dlamini Sibal’khulu, mdlovu, magaduzela, mabonel’empunzini( wena owavuka ekweneni wagwaza um’thikithiki) Khushwa, mencwa, mdineka owadinwa inyama, Kathi marhashule, nkundlaz’bomvu

  Okungididayo lana, ukuthi selokhu ngifunde ikhasi elingenhla kanye namanye ama comments nama post. Akekho esengike ngamuzwa encika kakhulu kulezi ezibizwa emzini kaMkhulu UVelaphi. Ngabe kukuphi lapho siylahla khona thina

  • Cecil Thambo Dlamini

   Siyabonga Nkosi mswati omuhle

  • Sibusiso Jama

   Mndlovu, sisonke zalo: singazixakekisi noma sizidide ngezinto eziningi ngoba okudala ukuthi sehlukane lana nalaphaya ukuthi sisuke sifake “amagama abantu” ezibongweni, kubesengathi sehlukile kanti lutho! Abanye sinokufaka amagama okhokho bethu and bona babezalana!

   njengehloko yomuzi kubesekubizwa igama lakhe! Umtikitiki ukhona kumaZizi ase South Coast (Ixopo, Gqwathaza, Nhlangwini, Mzinto, Mzimkhulu etc

   Kungenzeka ukuthi lensizwa ezala nina yagwaza umfowabo uMtikitiki, yabaleka! Yingakho nje kuthiwa “mabonelempunzini”

   Impunzi yaziwa ngejubane nobuchule bayo uma ibalekela isitha/umzingeli!

   Sibanye gaz’ lami: oSibalukhulu baningi eZululand (oNdini, Babanango etc) ene yilapho imvelaphi yethu ekhona…..Babanango…eMakhosini etc

 7. Lehlohonolo Mzizi

  Mina ekhaya When they say they as we are from bergville and call themselve uMzizi abakMpofana ne Tugela. They argue a lot about isibongo sa se khaya. From a bergville they moved to Free State. i did my reseach and i found that we are from Dlamini clan. Manje i would to confirm that if it is true. I heard eKZN kune ndawo called Mzizivillage.

  • sibusiso

   It is very true boet: Dlamini is the original surname. We are all one! I know for a fact and there is a few in Bulawayo, Zim who also use Thukela and salukazi esimabele made esancelisa umuntu engaphesheya koThukela

   • Sympathy Dlamini

    Im one of them from bulawayo….but i have no clue of my clan name..kindly assist hlee bhut wami

 8. Fikile Nkosi

  Sanibonani mina ngingu Fikile Nkosi Dlamini Ngicela ukubuza ukuthi ngiyahlobana nabantu bakwa Maseko na? Ngoba abadala Bathi akumelanga ngithandane nabantu bakwa Maseko and kuno bhuti wakwa Maseko engimthandayo.

 9. Siviwe Magaba

  Mna ndinguDlamini uNdlovu zidle’khaya ngoswela umalusi, uWulana, uNdzisane, uMangxama..uNdongeni I surname bendicela ucaciselwa ngentsusa yam

 10. Jabulani

  Mina ngifuna ukwazi zakwa Dlamini omtungwa please help ngingu Jabulani Dlamini

  • Sawubona Jabulani, uDlamini, Mntungwa, Gengezi, Malunga, Ndlovu zidlekhaya yhi Hlubi imvelaphi yakhe.

 11. S'MANGALISO Dlamini

  Ka Dlamini emaSwati akangibiti Mavuso,as kwaba ngaye kwavela o Shabalala,Magudulela kepha nawunanatela akushiwo kutsi nine baka Ludvonga lwaMavuso waNgwane,labangena kuloko ngulaba labasitukulwane as Mavuso lobekatalwa ngu Ngabe
  Should you wish to know more nga Mavuso 0822908984 WhatsApp

 12. Phindile Dlamini

  Ngiyasithanda isibongo sakithi Mina nguDlamini Malandela uNyanya weMfolozi emnyama ngfisa ukuzazi zonke izithakazelo zakithi

  • Lindi Dlamini

   Hi Phindile,

   Malandela omuhlle, khuluma noDumisani uye ozokubhalela zona phansi ukuze uzazi kahle.
   Ngangizibhalelwe ubaba kaDudud Dlamini kodwa angazi ukuthi ngizibekephi.

   Yebo uyimfolozi emnyama inketha baweli uma be zowela fafune ithoyana.

  • Sibusiso Jama

   Sawubona dade! Ewu ngingajabula uma ungangilandisa kabanzana ngoDlamini Malandela? Angikaze ngazwela ngaye kodwa ngazi uZulu kaMalandela!

   Zithini izithakazelo zakho?

   Mina I have always maintained ukuthi sihlobene naboZulu but ngoba abantu bethanda ukuvikela ubukhosi bavele bathi cha!

   Ukhumbule ukuthi amakhosi akwaZulu ayebizwa ngamagama oyise, hhayi ngesibongo! Shaka kaSenzangakhona: Senzangakhona kaJama: Jama kaNdaba: Ndaba kaSonani, Sonani kaMageba, Mageba kaNkosinkulu, Nkosinkulu kaZulu; Zulu kaNtombela; Ntombela kaMalandela etc…..

   Zibuze ukuthi kahle kahle isibongo sabo yisiphi! From uMalandela ukuya emuva we see ukuthi kunoMnguni; Gumede; Mndlovu; Mzizi; Dlamini

 13. sibusiso

  ndingu sibusiso Dingane a son to Thembisile DINGANE N A GRANDSON TO Ntshatshobana Dingangana he died b4 i was born bt my clan names are DLAMINI Jama ka SJadu fakade nomana khathini ngxibinoboya ndabazithethwa iintsuku ngentsuku nkosi zizi elimnyama mnnenkomo zalo

 14. tshireletso

  Hi my name is tshireletso my mother’s name is Lebohang ranthimo ,iam looking for my father who is thabiso dlamini from matatiele e amahlubing he was working at mine in klerksdop also known as matlatsane ,my mother last saw him in the late 1984 around November or so, I wen to the mines in 2003 and I was told he returned home,can anyone who knows him or his family please let me know, I really need to see him or known about him
  Thank you

  • Jabulani

   MaDlamini amahle Mina nginguDlamini lokothwayo ngifuna ukwazi umlando kaLokothwayo nezithakazelo zakhona

  • mandisa

   Hi tshireletso my father is thabiso dlamini and was from matatiel but idont know him

   • Thembinkosi Mzizi

    NginguMzizi kodwa abadala bangibonga bathi Nkabinde. UNkabinde uvela phi ?

   • Selemo

    Dear Mandisa

    I am from Matatiele, people from Matatiele don’t use Dlamini in their ID books. My surname is Sefehle but I am Dlamini. Please ask you Mother whether Thabiso was using Sefehle or Chaba on his ID book. I do have cousins who were working in the mines by the name of Thabiso. If he had brother, can your Mother recall their names. If they used Sefehle or Chaba, I can help you.

  • Selemo

   Hi Tshireletso: My name is Selemo Sefehle from Matatiele. I am based in Durban. With reference to your query, people from Matatiele don’t use the surname Dlamini. I am Dlamini from matatiele but we use Sefehle or Chaba. I know my cousins whom their names are Thabiso who were working in the mines. Please ask your Mother whether they were using Sefehle or Chaba on their ID.

 15. Lindi

  Sanibona, cela ukubuza. Im aDlamini( nkosi) and ive been dating a guy osbongo sakhe uMzizi for 5years manje sekafuna kuza ekhaya azokhokha would it be a problem between the elders? because yena insists ukuts we are not related kodvw mina ngyesaba kuts madala are gonna say the opposite

  • sibusiso

   Eish sisi, yinkinga lena ngoba vele bukhona ubuhlobo lapho! Yingakho abanye bethi singondlov’ ezidlekhaya!

  • Thobiswa Mbongo

   According to what I know and what I have seen in my family….lobola negotiations can proceed but this is just the difference. Just after imvulamlomo has been paid to the girls family before any negotiations can start there is an animal (nkomo or in rands these days) kuthiwa “inkomo yoku qhaula ubuhlobo”. This (cow/sheep/goat/money) will remain in the girls family kraal until the day everything is fanalised and sekumele kuhlanganiswe igazi. Depending on how the process yoku hlanganiswa kwe gazi is done in the two families but this (cow/sheep/goat/money)will be the first animal to be slaughtered because kumele ku ‘qhaulwe ubuhlobo” before kunga hlanganiswa i igazi. If for instance the grooms family left the money this means that on this day, that money will be used to buy whatever will be used to break the relations/ubuhlobo…..

   Makwande

  • Sibonelo phungula

   Mzizi n dlamini umuzi owodwa like phungula dont forget ukth bonke bazalwa ngu ngwana

 16. NangamaJama

  UDlamini wakwa Zulu, wase Swazini, wase Eastern Cape banye? Bahlangene?

  • Alex Dlamini

   Angiphinde ngibingelele kuni nonkhe boDlamini!
   Akaze abekhona uDlamini wakwa Zulu akekho.
   Angibonge!

   • Sibusiso Jama

    Sanibon’ endlini! I think there is a misunderstanding in the use of “Zulu” in the context. Zulu as in isizwe samaZulu, not Zulu as a surname! Besides Zulu is not even a real surname: it’s the name of Qwabe’s brother

 17. Hi bo Dlamini abahle bengnibingelela bobhuth nan bo as bam I love u nonke boDlamini

 18. Alex

  Sanibonani! Mina nginguBonginkosi Dlamini eMakhuzeni.Nakhu engifuna kukwazi kosolwazi,njalo njalo umakadze kubuswa sesibonga sithi Lihoho kuDlamini wethu.Okungididayo abanye aboDlamini abasho ukuthi Lihoho.Kungabe singakuphi kulaboDlamini abanye.

  Ngiyabonga!

 19. Mna ndingu Princess mcasa(Dlamini) but ndfuna ukwazi ezinye iclan names z

 20. Lulama Justice Nombola

  Mandizibulisele kuni nonke mzi waseMazizini ngokubanzi, lo ubhalayo nguLulama Nombola (Mzozoyana). Eyona fani yam nguMzozoyana yiyeke le kaNombola, unguMxhosa nje uyakuzazela. Mna ndinguJama, Sjadu, Fakade, Ngxib’inoboya, Mtatela, Nomali, Dweba, Sandlulube, Sizizilenzi emlanjeni, ndikumhlaba waMaBhele eTyhume eDikeni. Utata ondizalayo uzalwa nguPhiliso, ozalwa nguDaza, yena uDaza uzalwa nguMzozoyana. Oonyana bakaMzozoyana, ngu Jack, nguDaza, nguMkhokheli kwakunye noYekani okanye Yezani noxa ndingamchani ncam. Endikunqwenelayo kukwazi banzi ngalomnombo, ndiyacela konolwazi oluthe vetshe avele, ingakumbi koMzozoyana abahlala eMatatiele nabaseMabaleni eMazizini eNgqushwa, phofu nokuba usuka, uhlala phina. Igalelo lakho lamkelekile. ungaqhangamshelana nam kuledilesi [email protected]. ndiyacela ube ungumntu ozandinika le nto ndiyifunayo. Tshoniii.

 21. Mthandeki

  sanibonani nina bo Jama ka Sjadu

  from Mthandeki Dlamini

 22. Jappie Mateku Dlamini

  Angibingelele endlini yakea Dlamini,ngiphinde ngibonge ngomlado wakwaDlamini,…ngicela uncedo ngale sthakazelo,Dlamini,Mtungwa olokothwayo imbokoto ebomvu……..ngicela osaziyo bandla angincede,asakubo baba wami manje washona,laba engise duze nabo abasazi,umuntu osaziyo uhlala kude

 23. Wawawa

  Siyabonga ngomlando. Siyacele nisiphe izithakazelo zonke seziphelele zoDlamini abase Swazini

 24. Xolani Dlamini

  bengisacela ningisize ningithumela izithakazelo zakwa “Dlamini Mtungwa Lokothwayo” eziphelele

 25. Xolani

  Ngizwakalisa ukubingelela bengifisa if ngabakhona ongangisiza ngethakazelo zakwa “Dlamini Mtungwa Lokothwayo” eziphelele….sacela ungangithumelela kule email : [email protected]

 26. lindani ka dlamini

  i seem to know noyhing abt my surname well izithakazelo most importantly all i know is that um a sibalikhulu

 27. Mzwandile Dlamini

  Lababakwa Dlamini abakwa mtugwa bona bayisimakanjani baningikakhulu kwa Dlamini indawo estcourt

 28. Delisile

  siyabonga maDlamini amahle kodwa ngikhathazwa ukuthi angitholi ulwazi ngemvelephi yami. uKhokho wobaba kwakungu Lihoho owayedabuka eSwazini. ngicela incazelo ngaye.
  Mina ke bakwethu ngingu
  Dlamini, Mntungwa Lokothwayo, Donga lukamMavuso

 29. Nkosi sipho

  Hi.i am very much interested in discovering about my Swazi culture especially the Nkosi clan.I don’t know even a thing let alone utter 1 word in siswati.im a Nkosi but I believe we havedistance relatives from Nelspruit up until into the Swazi kingdom itself.

 30. Zolani

  Molweni Mazizi noke Gu Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, From Willovale ku Gatyana Ozalwa gu Mlugiseleni no Nokwakha ntombi yakwa Kwali

  Zolani gama Love you all

 31. uDlamini wakwa Xhosa♡♡

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 32. uDlamini wakwa Xhosa♡ Oooh ndiyazingca ngobumna!!!

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 33. Cubungulashe

  Mna ndingumXhosa, iZizikazi lase Gcuwa eMpuma Koloni.

  Ndingu Madlamini, Zizi, Ntuli, Nomana, Fakade, Lamyeni, Mtatela, Ngxibinoboya, Cubungulashe, Gubulamagwala♡ Ziphelele apho, andinguye uJama kaSjadu.

 34. Russ

  Bo Dlamini onolwazi ngoMlando wendlu yaseMakhuzeni asisize ngyabonga bo Dlamini

 35. Lomalangeni

  What is wrong with these Dlamini father’s mara….Hi guys my name is Lomalangeni Clemmentia…pls guys if any1 has any info on my father Maqhawe “vayi” Dlamini whom I last saw 21 yrs ago..he is from Swaziland and stays there,pls I need him things are not going well for me,i jst want to hv him in my life I want nothing more from him:-(

 36. Ntethelelo Dlamini mzizi jama ka sjadu,

  Ngphuma eMsinga ko Dlamini mzizi sjadu mntwana osingathwayo, ngicela ukuba uDlamini uhlangan nj kuphel kube sibongo esisodwa njengoba sibhala phansi

 37. Nhle

  Ngicela ukwazi ngezithakazelo zakwaDlamini-Nkosi…nomlando wakhona

 38. Nkunzebomv umabhakuza

  Aningicaciseleni la boDLAMINI ngomlando wakwe2

  ngingumalandela owalandela iznkomo zamadoda imfoloz emnyama inkethabaweli ugagane lukandaba olwagagamela amatshal luyawahlab ezbunjini luzumane ndaba komkhulu wena kanyanya omnyama ngokunyanya amanyala…

  Ngolwaz enginalo uyena baba wodlamini loo bazalwa nguye bonke nezinye izbongo njengo mageba oyiwele lika phunga (zulu)

  Bengicela onolwaz olufanayo nolubanzi ngalamakhehla Malandela, Luzumane, Ndabakomkhulu, noNYANYA kanye nenzalo yawo kuze kufike ezizukulwaneni odlamini, olusibalukhulu, onkosi, olatha, omlangeni, onyamayenja, omzizi, kuze kufike kuthunjana umswati

  Ngiyobonga kakhulu sizwe skamalandela

  • Lindi Dlamini

   Ngane yakwethu Nkunzebomv umabhakuza,

   Ngabe nakhe ngakuphi nina Ndabomkhulu?

  • Sibusiso Jama

   Uza kahle kakhulu zalo: I commented about this

 39. Andisiwe Pakade

  Mna ndinguMadlamini ujama kasjadu izizi elimnyama nenkomo zalo ufakade kacubungulashe umtikitiki unomane untabuyanyuka usandlulube nkosi umangxibinoboya unyawo ezineswekile.
  Andisiwe Pakade

 40. Malibongwe kaNkilivane Dlamini

  Asibonge kumlobi ngoba abaningi uma bebhala ngomlando wakwa Dlamini bayamshiya uLatha indlu kaLatha ilaphaya eMsinga emabomvini kulinqiniso nokuthi thina bakwa Dlamini sihlomene nabakwaMkhize njengoba sidabuka eMombasa ngasezwenikazi lase Kenya siyinzalo kaDlamini wokuqala akukhathalekile ukuthi uzithakazela uthini

  • Busi E Dlamini

   WeMalibongwe ka Nkilivane ngididekile nami njengoba ngingu Busi kaSgijimimu samadoda nabafazi ngoba umama wami umaMkhize phansi emakholweni eMbumbulu into enjani lena futhi bantu

   • Malibongwe kaNkilivane Dlamini

    awu cc Busie usho uNondwayiza koPelepele ndaba kazibuzwa zibuzwa kwabaphambili? phela ungowakwethu nje wena eMahlokohlokweni phansi koMbonja, cha impela ngathi kuyavela cc ukuthi thina bakwaDlamini sihlobene nabakwaMkhize vele ziningi izibongo eziphuma kwezinye kungakwethusi lokho

 41. Sampi

  Pls help! Am looking for my cousins in Mtubatuba area. Their father was Rooikop James Dlamini .He passed away in 1997 while working at Zululanders Printers. I tried to trace them personally in 2001 and 2015 but failed.

  Mthandeki Dlamini Pretoria

 42. Phindile Nlosi

  Phindile Nkosi
  mina ngifuna umlando wakithi ngifuna ukwazi ngoMangoye owayeyibutho laShaka wahamba noMzilikazi kaMashobane yena kuthiwa wagcina eyakha umuzi eSwazini ngezikhathi zeNkosi uSobhuza 1 waba namadodana uZezwane UNketha noGoliyathi bakaDlamini Nkosi

  • Nketha Dlamini

   Dadewethu engikwaziwe yikuthi umkhulu uMangoye usuke eSwatini lemuli yakhe lomfowabo. Usuke eSwatini uMangoye esethethe amakhosikazi amabili umaShongwe lomaNcube. Ufike elizweni likaMthwakazi wahlala ngaphansi kwenkosi uMzilikazi, wathatha unkosikazi wesithathu umaNdlovu. Amabizo amadodana akhe nguZihoqo, uZwezwane, uGuduza loNketha. Sathi sidingisisa sathola ukuthi usuke endaweni ebizwa kaHhoho, eSwatini.

 43. Vumza

  Yaze yabanga umdla lendaba ndiyabulisa Nam. Mna ndazi ukuthi ndingu Dlamini, Zizi, Lamyeni, Gugulamagwala, mtatele, ngxibinobiya, Lunika, Nomane. Umama wam NguMadlamini, Xuza, Shwabene, Tyani andikwazi udlula apho. Wnkosi

 44. bo dlamini abahle ngicela ningisize nam ngiwufalandile dlamini.bathi singamaswazi kodwa izithakazelo azingicacele kahle.unkosi nodlamini abandawonye yini

 45. I’m luking for ma brother Simphiwe mhlongo his mothers surname iz dlamini pls help n his father is Agrippa Derrick mhlongo ma name is Phindile mhlongo

 46. Lebo

  Sanibonani Madlamini amahle…
  Igama ngingu Lebohang Litiba (uDlamini)….ngiwumzulu (stukulu) kaMatiti ozalwa wuMbhebhe “uMbheketla getulu uMagefugefu” sise Matatiele eNtlangini kwaMzongwana….thina skhulume isiPhutshi siyafana nesiSwati.
  Ngifuna ukwazi iizithakazelo zasekhaya!
  Onolwazi please help…

  • Labo oDlamini uMntungwa uNdlovu zidl’ ekhaya ngokuswelabelusi ongadleli esityheni sokubolekwa odlela kwesakhe, kodwa ke bonke oDlamini bayahlobana ngoba bazalwa umuntu oyedwa oSibakhulu, oZizi noMntunga noNkosi yingane zikaDlamini lezo

  • mohato Letuka

   Molo Lebohang Leteba nangani ifani yako uyibhale wrong Zizi, mna ndingu Mohato Letuka wase Matatiele kankosi u Masakala nam ndingu Mphuthi Jama, u Leteba utalwa gu Sepere latalwa gu Nkopane latalwa gu Monyane wa Thibela,mine Letuka utalwa gu Moorosi latalwa gu Mokuoane latalwa gu Mokhoebi wha Thibela, ayiba ufuna kuyati lokunyeti Dlamini ugifowunele lakha ku 0732740105,sitokhuluma lokunyeti Zizi utotiyati tohle tidzaba taka Dlamini giyaboga.

 47. Nontobeko Dlamini

  Mina ngu Ntobeko Dlamini from Olundi nami ngididekil njengabanye mayelan no Dlamini bt ngangiyaye ngizwe u Anti wami ethakazela ethi……Malandela owalandel iynkomo zamadoda,wen wemfolozi emnyama inketh’ abaweli,wena oqakwebh amatshal ezbunjin ahamba ngokugxamalaza,Luzumane,wena kanyanya omnyama

  • li

   Malandela, ngangizwa bethi UNtombela wayelamana noMalandela. Kusho ukuthi Sisonke ngoba name ngingu Dlamini,Shenge ka Ndaba,Malandela,Luzumane ungabazumi belibele ngoba uyobenza ingozi.imfolozi emnyama inketha baweli,

   • deli

    Li wena izithakazelo zakho zifana nse nezami, nami ngingu Shenge ka Ndaba u Malandela…..ubaba wami wathi sidabuka e Nquthu. kodwa angazi noma kunjalo na.

    • li

     Ndaba, cha thina bathi sadabuka eDlebe kwaZulu ngoba ngisho amathuna amaningi okhokho bethu aSedlebe.

  • njabulo

   NAMI SISI NGINGU-NJABULO OZALWA NGUMA-DLAMINI THINA KHABO-MAMA IZITHAKAZELO ZAKITHI SINGO DLAMINI,SHENGE,SIBALUKHULU,MAGADUZELA,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA THINA SIBIYA NGEMKHONTO,WENA WEMFOLOZI EMNYAMA IKHETHA BAWELI
   NYANYA NGOKUNYANYA AMANYALA………….

  • Sibusiso Jama

   uLuzumane nguyise kaMalandela……. uMalandela ozale uNtombela: Ntombela wazala UQwabe noZulu…..

 48. Cecil Thambo

  linjani bakwethu , mina ngilapha eZimbabwe ko Bulawayo sidingi ndlela yokuza ekhaya.

  • Nketha Dlamini

   Yebo Thambo. Mina nginguNketha Mangoye Dlamini. Lami ngilapha eZimbabwe. Engxenye kungabakuhle abantu bahlangane sixoxe

 49. nkanyiso

  igama lami ngingu nkanyiso mnyandu lesi isibongo sakomalume kodwa ngingo wakwa dlamini engifuna ukukwazi kahlehle izithakazelo zakakithi zakwadlamini ngoma angisaqondi ngempela uma ekhona ongangichazela ngindinga ukwazi.

  • Sibusiso Jama

   Very interesting ngoba amaZizi akwaBulawayo bangoMphankomo! UMphankomo lona wasuka eZululand wahamba noMzilikazi……

   OMnyandu kwaBulawayo bakhona ene bathi isibongo sabo uMzizi!

 50. Kholiwe

  I have recently met this guy, from a Ndebele tribe, his surname is Dlamini. My clan is Dlamini, Zizi, Jama ka Sjadu. I come from Matatiele in a Hlubi tribe… can I date this guy.

  • MATRIC

   yabona lento yakwaDlamini julile to be safe back off ekuthandaneni nomuntu wakhona mina nje ngizitshele lokho umuntu wakwa Dlamin i ngeke ngimthathe

  • Sibusiso Jama

   Phinde sisi! Awukwazi…… umfowenu

 51. Albert Nkosi

  Sanibonani ngicela umladvo wabo Nkosi Dlamini, thina sithi nkosi Dlamini wena wekutalwa njenke nkomo kanti umuntu akatalwa uyabeletwa

 52. Mthkozisi Dhlamini

  ODHLAMINI besuZULU O Lusibslukhulu Onyanya O soshange Magudulela Mabonelempunzini O luzumane ka Ndaba bazume Ndaba Balibele

  • Sibusiso Jama

   Mnewethu Mthoko ngicabanga ukuthu ngu Magaduzela, not Magudulela, ngingazi ke njalo! And Soshenge, not Soshange, angazi njalo zalo…….

   Uma sewuthi “bazume Ndaba balibele” ngiyasazi lesisithakazelo kwabakwaZulu abanye! Kusho khona ukuthi kukhona lapho esihlangana khona naboZulu njengoba ngiyengaphawula phambilini

 53. Menzi Mdlovu

  BoDlamini anisize bo ngesibongo sakwaPhungula ukuthi bakhishwa kanjani kwaDlamini.

 54. Lindokuhle Nkosi

  Ngiba nokudideka okuncane engithanda ukusizwa kukho…
  NgiwuNkosi,Dlamini wena weKunene, Shadashada kaSobhuza, zindlebe zikhany’ilanga, syabapha syabadlukula…
  Ilokho engikwaziyo ngesbongo sam bathi sisuka eswazini Kodwa izithakazelo azifan nalezi engizibona la

 55. malibongwe blaai

  Mholweni mna ndingu malibongwe blaai udlamini ,zizi ,jama kasijadu.ndifuna ukwazi ukuba ndingu gxilinoboya okanye ngxibinoboya
  (yintoni ingxibi?)

  • khayalethu

   Mna ndingu khayalethu ntethe ndingu dlamini izizi limnyama nekomo zalo ufakade ungxibinoboya umoni

  • nthabeleng

   I want know about amazizi dlamini

  • Retshepile

   Hi my mum is looking for her family apparently his Dlamini jama can u pls help

   • My granny was from the Dlamini clan. Dlangamandla. I was told by a stranger that I must respect the surname. I’m interested in knowing more about the origin of Dlamini Dlangamandla. My great granny was in FS

 56. N.Mabele

  Mazizi amahle onolwazi ngeziduko zakwaDlamini ndicela khe undichazele ngaba bakwa njokweni,bhanisa ,faku,kunye nenvelapphi yabo andiyazi odlamimni bahlukahlukene ,xa ndlimgafumana nje ulwazi lwaba bakwa Faku ndingavuya kuba ndazi ezi ndizibizileyo zontathu qha ,ncedani bantu bakuthi

 57. Thapelo Terrence Dhlamini

  Sanibonani boDlamini abahle Nina boSibalukhulu. Ngifuna ukwazi isithakazelo sami ngoba bathi thina kaDlamini sihlukene kathathu, kukhona amaXhosa, amaSwati namaZulu. Mina kuthiwa ngingumZulu kodwa nabakithi abasazi sonke lesithakazelo sakaDlamini abamaZulu. Ngicela ningincede.

 58. noluvuyo mapisa

  molweni boDlami nomaDlamini nam ndinguMadlmini ucubungulashe ndifuna ukwazi iziduko zam zonke kuba ziyandi bhida kuba oDlamini behlukene.ndifuna ukwazi banzi ngemvelaphi yam

 59. Thandeka Dlamini

  Bo Dlamini my name is Thandeka Dlamini my father is Gijimani from Impendle I am looking for my siblings Lucky and Ntombimpela they both born by my elderly father Mnsizwa Philip and Mantombela Dlamini, plz help me, thank u bo Dlamini abahle

  • Sibusiso Jama

   Sis Thandeka kukhona oDlamini engibaziyo baseMpendle eRondebult ngase Eastrand, eGoli. Omdala kuthiwa nguJeffrey and then kunoManqoba

   Ngingazi ke ukuthi ingabe bona bazalwe ubani….kodwa ngabaseMpendle

 60. Nkosiphendule Dlamini

  Vulindlela Dlamini, ngethembe usaphila mntakwethu. KunawuNjokweni ababini, kodwa bakumnombo ofanayo. UNjokweni wokuqala uzalwa nguTshani (Tshanikuhle) kaTenya kaDlamini kaZizi kaNgubondze. LoNjokweni ke uzalwa noNgwangwini (abanye bathi Ngwangwili), kodwa uNjokweni uye waduma ngulona wesibili, uNkokweni kaMrhawu. LowoNjokweni uzalwa noMsuthu noMshibe. Indlu yobukhosi bakwaMsuthu izalwa kuloNjokweni wesibini nguMsuthu. Nawu umlibo:
  Zizi (iwele likaTolo/Dlangamandla, belanywa nguLimakhwe/Shweme)
  Dlamini II
  Tenya
  Tshanikuhle
  Njokweni noNgwangwini
  Mhlanushile
  Xuza
  Mrhawu
  Njokweni II noMsuthu kunye noMlangeni.
  UNjokweni II uzele uFundakubi nabanye. Ngiyema la.

 61. Nkosiphendule Dlamini

  Sanibonani futhi bantwa bakaMatalatala (Dlamini 1). Nduna Mzwakhe Goodwill Lusaseni, nami ngingathokoza ukusebenzisana nawe, ne Dlamini Network 2 ngizongena kuyona ku Facebook. Nakhu esengakuthola kulesithuba ngingasho litho lapha. UDlamini wokuqala uzele kakhulu, kodwa kwinzala yakhe ngingabalula nje amadodana amahlanu wakhe. Nawa: nguMnyembane (isokangqangi); uSongololo; uMsuthu noMswati (inkosana) kanye noMthonga. AbeNhlangwini, amaKhuze nabaseSiphahleni bazalwa nguMnyembane, amaZizi azalwa nguSongololo (ngokusho kuka R.T. Kawa, iZizi lakwaShweme), uMsuthu uzala oKhoza, Maphalala, Ncube. Kanti uMthonga nguye iThonga elizala awoGumede kaManukuza! Nginawo umlibo walezindlu engingawufaka bese nilungisa lapho kuphethene khona. Ngiyabonga.

  • Nkosinathi Dlamini

   Angibingelele kuwe mfowethu Nkosinathi ngiyafisa ukuthola umlando wendlu yakwaDlamini eMakhuzeni ngoba ngizwa kuthiwa okhokho bami basuka eMzimkhulu kodwa bafuduka balibangisa eMagoda ngaseFilidi ( Vryheid) bagcina sebesabalele nakoNongoma.

  • Vusumzi ka Ntengo ka Jabavu

   Molo Dlamini, kha usilandise ngendlu ka Songololo nenzalo yakhe, ndifuna ukwazi kabanzi nga maZizi.

  • Vukani Dlamini

   Ngiyabingelela kuwe Dlamini

   Ngiyathokoza ukuzwa ngezindlu zakwaDlamini, naphezu kokuthi eyakwethu indlu kulezi angazi lapho iqhamuka khona futhi ngingathokoza ukusizwa. Ukhokho wami uGcokoda uzala umkhulu uTatane kodwa anginaso isithombe kahle ukuthi bavela kuyiphi indlu kulezi ozibalulile.

   V Dlamini

  • Muzi Dlamini

   Baba ngingathokoza kutfola loyomlamndo onawo ngesibongo sakitsi kwa Dlamini

  • Jack Mzimbili Labase kaZitha Ndawonde

   Hawu ngiyabonga kakhulu Nkosiphendule mfo kaDlamini, the picture is very clear ukuthi bonke labantu bayinzalo kaDlamini but they are being portrayed as different people, hence people are so confused.

   Like thina ekhaya bathi umsuka wethu singabeSuthu & futhi ukhokho wethu nguMlotshwa waseMvuleni ku Buthela ozala oKhoza, Mncube, Thusi, Malawi, Masango, etc.

   Take a look at the below information regarding indlu yaka Mlotshwa kaLanga…

   “uMalinga, Magubane, Zindela, Nkabinde kwezinye izindlu zakwaMlotshwa. Njengendlu yakwaZitha (Labase, Nkumane, Ndawonde),
   Mdluli (AmaPhephethe, Kubheka, Khaba),
   Msuthu (Khoza, Ndlandla / Mncube/Mzilankatha),
   AmaZizi (Thole, Ndlangisa, Njokweni),
   Mthombeni/Thole/Masango”

   I can swiftly confirm that 60 to 70% yabeNguni yimzalo yakaDlamini ngoba wonke lakhosi/ibongo sizele izizwe:

   Mbhele
   Nkosi
   Mzizi
   Ntsele
   Ngwane
   Ndungunya
   Langa
   Mlotshwa
   Mhlanga
   Musi
   Mtungwa
   Ndluvu
   Just to mention few, just threw the names randomly, they are not in order.

   My contact No’s

   0734824028 whatsapp only
   0694848165 calls only

 62. Michael

  My name is Michael Nkosinathi (Senzeni) (Nyoni) Dlamini. My sisters is Ntombenhle,Sthembilefathers and my brother is Sfiso. My fathers Name is Joseph Mandlenkosi Dlamini his father is Gideon Mpontshiya Dlamini.
  I’m looking for my fathers brother, Lizwi Dlamini he is younger then my dad.
  My Mom Sindisiwe Jabulisiwe told me that they think he was staying at Nanda Durban KZN. Anybody can help me to find him plz.

 63. Wondile

  wondile ,Wora,Wolex Elzaphonic live in thaleni location boy nguDlamini ,ufakade ,jama,kasjadu,nkosi,ngxonoboya,ndosi to my mom rest in peace Madlamini ndizohlale ndikukhumbula

 64. Nomvuyiseko Eunica Beme

  My name Nomvuyiseko Eunica Beme(Dlamini,Zizi) I’m looking for my father’s family his name(Nomathumbu,Wilson Beme)he pass on when I was 5years. What I know he left his brother at home. He got married to my mother her name Makhazasi Anna Bucibo and they were bless with 5 kids Mabandla,Mandlakayise,Muziwamandla,Nomana and me I’m the last born. All the boys pass on now we left only two of us

  Our home where they brought us to Jabulani,Soweto

  Please anyone who can help,thanks now I know Izithakazelo

 65. wondile

  Wondile Lujalajala is a son of sindiswa lujalajala ……

 66. magcwabe

  bo Dlamini abahle ngicela kubuza khona owazi uDavid Ndodo Dlamini wase portshepston kwadweshula? if yes pls invite nomali mkhize on fb.

 67. thandiswa

  @nomgqibelo dlamini, thank you I called your father and he very helpful ineeed

 68. Thulani Dlamini

  Mina ngiwu dlamini Sibalukhulu, umalandela , unyanya imfolozi emnyama inkethabaweli, yithi labake abadabuka emahlabathini, but as far as I know njengamanje inkosi asinayo but they have identify umuntu mele ngabe uyiyona manje – okuhle ukuthi oSibalukhulu Malandela oDlamini nje abaqondile akuna confusion from our side asihlobene no khumalo or unkosi

 69. Sizwe Dlamini

  Bakwethu kune group ku Facebook. Dlamini Network Group 2. Lapho sifundisana khona ngakho konke kwaka Dlamini. There are annual gathering were we gather at eKonjeni, KwaZulu-Natal sifundiswe. Join us boDlamini on Facebook sibambisane sibe sonke sibe yinqaba. Mina ke ngingu Dlamini Nkhosi Mlangeni, Ngwane wena wek’nene, Lokothwayo…. uDlamini uyedwa vo so wozani sibe sonke.

  • thandiswa

   Molweni, Bendicela ubuza ba ukhona umntu onguDlamini, Ndlovuzidlekhaya ngenxayoswelumausi, Khuze, Gobeni, Mangxama, Makhalaza? Because thats my clan and everywhere I go no body knows this type of dlamini except Undlovuzidlekhaya which is popular.

   • Siviwe Magaba

    Mna ndinguDlamini ndlovu zidlzidle’k ngenxa yoswela abelusi, mangxama uNdzisane uWulana ngibuya eDikeni kwilali yase Ncera kwaNdongeni.. Nam ndiyayifumana lengxaki unayo abantaba bangasazi isduko sam

 70. Nkosiphendule Dlamini

  Molweni bantakwethu. UDlamini munye, mine ngenza yona lento eyenziwa ubhuti Mbatha-stan. Ngiqoqa umlando wakwaDlamini futhi ngizama nokulungisa ulibo kwezindlu zethu maDlamini. Mkhulu lomsebenzi kodwa ngizophumelela uma ngiphethe nina boDlamini. Mine ke ngizalwa kwaDlamini, Sibalukhulu, Khuze, Zizi, Jama Sjadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabiyenyuka, Mabandla kaNzila, izinkomo zikaMlangeni, Thole likaFakathi, mntwana womSuthukazi osishuba sisemqolo. NgiliZizi lakwaJama, kodwa yikhehle elingizalayo lelo, sonke sizalwa nguDlamini uMatalatala.

  • Mzwakhe Goodwill Lusaseni

   Yithi labo nginomnqweno wokusebenza nawe nami ngingu Dlamini kulamadlamini awela impafana nothukela awela umzimvubu abizwa ngoba angama mfengu nginomdla womlando wakowethu.

   • Nkosiphendule Dlamini

    Dlamini, I sent you a Friend request on Facebook. You are Goodwill Mzwakhe Lusaseni, angithi? Mna I am Jama Siyabonga Dlamini on Facebook.

 71. sipho dlamini

  Hi am Sipho Dlamini I think la ukuze umuntu a understand izithakazelo kumele aqale azi ukuthi abazali bakhe badabuka kuphi so that sizosebenzisa izithazelo zal ekuphuma khona isibongo sakho njengoba ezase Mpuma Koloni,Nhlangwini,SWAZINI,Mahlabathini,S
  Lesotho zingafani name kade ngidideka bathi abanye baayazixuba izithakazelo afake esakaZIZI,NGWANE BUT KODWA SONKE SINGABAKWA DLAMINI WHERE IS IZITHAKAZELO ZIYAFANA OR NOT.

 72. cynthia Dlamini

  Molweni nonke, Mina ngifisa ukuhlangana nobaba wami Obama lakhe ngu Arthur Dlamini waso Tongaat. Omaziyo angangiphendula kwi email address yami. Ngyabonga.

 73. Xolile

  Mna ndingu Masoka, Rhoyi, Ntanzi, Mzimkhulu, Ndima, Dedeza , Kunenekwelizwe 🙂

 74. siphah

  Dlamini.sibalkhulu wena wendlovu magaduzela ,mabonela mpunzini ithi gabadu ,phugashe omkhulu kaphunga nkomeni ,abaphunga nkomo zasemanyiseni wathu esadle ezimthuka waphinda zimthuka ,mqonashe #ayqedwa nkosi

 75. Vulindlela Dlamini

  Molweni maZizi amahle ngifisa ukuxhumana no Njokweni base flagstaff

 76. Vulindlela Dlamini

  Molweni maZizi amahle ngifisa ukuthola umlando wo Dlamini Njokweni uma kukhona owaziyo ngicela angithinte

 77. Siphamandla

  Bosibal’khulu omdlovu magaduzele owabenela empuzini nkomo ezidle’khaya ngiyanibingelela ngiyisizukulane sika Sxhumo okuthiwa waphelele eMsinga kasazi kuphi nomsinga kodwa thina sasala e Ngqinngini ngase Nyamvubu sizani ngalendlu bo.

 78. Nkosibonile

  Mina ngiwuDlamini Sibalukhulu, ubabomkhulu wam ozala ubaba wath mayechaza wathi ubamkhulu wakhe wasuka eSwaziland ngenxa yokuxabana nabafowabo weza eSouth Africa.I love the Dlamini’s

 79. Slindile Cynyhia Dlamini

  Ngyanibingelela maSobhuza amahle
  minangiyintombi yakwa Sibalukhulu, Sobhuza, Magaduzela, Mfaz’ mabele made sengathi wancelisa umntwana engale phesheya komfula.

 80. nonhlanhla

  sanibonan boDlamin abahle,min ngcela ukwaz mor bwt my nature,min nginguDlamin Sbalikhulu

  • Themba

   Ngingu-Dlamini Sbalkhulu Mdlovu Nombali Bophe…ngizalwa u-Shhoho kaMtikwa kaNtethe kaGodoyi kaZikhundlazibombu kaShingana kaMishi

 81. Lindani Dlamini

  Hi MaDlamini amahle ngicele omalandela baseDlebe bangice ukwazi ngomlando wabo

  • queeneth Dlamini

   Mina ngolwazi enginalo, abakwadlamini omalandela .bathi sasuka eswazini siyofuna inkomo zenkosi azazithathiwe ngezimpi kwathi lapho sesiwele imfolozi emnyama sathi asisaqhubeki asisabuyelinasemuva sahlala edlebe njengoba omalandela begcwele nje edlebe sasesiba omalandela abalandela inkomo zamadoda abawela imfolozi emnyama abakhetha abakwenu

   On Wednesday, August 19, 2015, Izibongo Ne’zithakazelo wrote: > Lindani Dlamini commented: “Hi MaDlamini amahle ngicele omalandela baseDlebe bangice ukwazi ngomlando wabo” >

   • nathi

    Nami nguMalandela uLuzumane lukandaba imfolozi emnyema ikhetha abaweli unyanya omnyama ngingakuthokozela ukwazi woke umlondo wesbongo sakithi nobukhosi bakhona

 82. nonhlanhla dlamini

  Mina ngingumalandela owalandela inkomo zamadoda owawela imfolozi emnyama thina safika sazinza emahlabathini edlebe ukhokho wethu uzimpukane

  • Lindi Dlamini

   Hawu Malandela, imfolozi emyama inketha baweli uma bezoyiwela bakhiphe ithoyane. ungowakhwethu ke wena inzalo yo Halimanzi.Nathi sazizinze eDlebe kodwa sathuthela eMnambithi.

   Lindi Dlamini, eMhlumayo

 83. Dimpho Thabana

  Please Help, My father is from Lesotho His surname is Hlomedi, but he claims that his clan is mntungwa lokothwayo please can anyone tell anything about Mntungwa Lokothwayo call me @0737715138 Email @[email protected]

 84. ndiyabonga kakhulu ukufumana ulwazi oluphangaleleo ngezithakazelo zasekhaya, nami ndingu dlamini uCUBUNGULASHE ..

 85. ndiyabonga kakhulu ukufumana ulwazi oluphangaleleo ngezithakazelo zasekhaya, nami ndingu dlamini uCUBUNGULASHE ..uMAGOBODI IFANI

 86. vusumuzi Dlamini

  Molweni Nina basebukhosini nami nginguye uDlamini usibalikhulu ngibonga ukuhlangana nani bafowethu

 87. Ewu cha bengingati kuts sibongo sakaDlamini asifani…lakitsi eSwatini sitsi Nkhosi Dlamini Hlubi lomuhle umlangeni Gwalagwala Samketi simbovu kumalangeni sdlubuladledle sakalobamba wena wena longayidli imvu ngoba wesaba umcondvo nemafinyila…Nkhosi

 88. Sipho

  Ndibonga kakhulu ngoba sendiyazi kuthi ndihlobene nabo lusibalukhulu ngoba mna ndingwakwa jama,sijadu,nomane,ntikitiki,ntabuyanyuka

 89. Sgcino

  Mina ngingu Dlamini sibalukhulu .

 90. Nondumiso Peza

  Mna ndingu Dlamini,Ndlovu,Sibakhulu,Khuze andizazi ezinye kodwa kuthwa sasivela kwa zulu natal,ndise mpuma koloni ngokuhlala cela nindicacisele noba singabaphi oo sibakhulu cela bantu.

 91. mxolisi

  Sanibonani boDlamini ninga ngutrhanda kakhulu umlando wakithi ebengikwazi ukuthi bahlukene ngokwezithakazelo kodwa singoDlamini sonke, ODlamini babendawonye abanye bafudukela empuma koloni kanjalokanjalo ngokuhlukana. kodwa sonke boDlamini siyinto okaye siphuma esendeni elilodwa (ngixolise ngokuqojamisa lelingama. nginithanda nonke mawunguDlamini ongowakithi.

 92. nomgqibelo Dhlamini

  ODhlamini,Mntungwa,Lokothwayo badabuka ESwazini basuka baze bafika eNtabazwe (Harrismith) abaningi bagcwele lapho and yingakho-ke abanye abaningi sebehlala eKZN mostly Newcastle,Ladysmith and Escourt.

  • Sibongile Dlamini

   Nomgqibelo halo I’m Sibongile Dlamini From QwaQwa I’m also Mntungwa, Lokothwayo can you please assist me with izithakazelo zethu today I in my dream I was surrounded by lots or people young and old they were saying izithakazelo zethu but I could not get everything they were saying but they looked so happy. I’m worried I don’t know the meaning of that dream so please help me

   • Thozie Mcence

    Molo sisi Mina Ngingu Dlamini Mtungwa Gengezi, Ndlovuzidlkekhaya ngokuswela abelusi.Mnqobanqnga owanqoba amaHlubi, Ozibunywana zibushelezi anga zingongiwa.Sambula nkungu kuvele ilanga . Abadlela ezityeni zokubolekwa kuba ezapho zihleli ubuphandephande. Ngiyihlubi Ingelengele E-Matatiele. Originally from Saziland somehow we ended being Amahlubi and I am not sure how that happened but I suspect that its because of our great grand fathers.

    Just to touch on your dream, it seems that your great one want you to embrace them , maybe somehow you have a gift that you are not sure of… You must know that the great ones choose one within the family and they live through that individual. Perhaps if you want more clarity on this then you have to make ‘Umgombothi’ and ask them to tell you exactly what they want.

    I hope I have answered part of your question.

 93. Thulani Dlamini

  Mina ngingu dlamini sibalukhulu malandela nyanya……khona owazi ukuthi ubukhosi bakithi buzinze kuphi nelikamthaniya

 94. Lindiwe

  Mina ngingu Lindiwe Dlamini Sibal’khulu, iyangididake uma Ku khona abasemahlabathi nabase swazini ngoba both banezithakazele angazi ukuthi ezami, plz ngicazeleni.

 95. Sipho

  sanibonani nina basebukhosini, mina ngingowakwaNkosi, Dlamini, wokunene, Dongo lamavuso, lemba lebuyelela, Sidwaba siluthuli, Dlubula dledle, sakanobamba……………..
  ngiyasizama sona ngoba ngikhulela khabo mama ngenxa yezimo zabantu abadala, ngisegoli kodwa hlezi ngiya eDaggakraal (MP) lapho kuzalwa khona baba, on the 21/03/2015 bengiseMP lapho engayakhona ethuneni likagogo kababa wami, ngezwa kuthiwa ugogo kababa wami weza nomkhulu wami beqhamuka ngaseSwazini, umkhulu esemncane, mkhulu uPaulos (pawula) wase eba nesithembu samakhosikazi amahlanu ngaseDaggakraal(5). ngakho ke sibaningi oNkosi, Dlamini kodwa ngidinga impela abangakithi ngoba impela ithemba lokuthi sibaningi likhulu uma ngibuka izingane zesithembu sikamkhulu.
  Cedani mina bandla

 96. Ndumiso Dlamini

  Sanibona boDlam, ngiyezwa khona abakwaMntungwa oDlamini. Ngith abakithi kepha uma sengilalela kahle ngiyezwa ukuthi akubona. Nizongixolela ngokuth ngiphinde mgifake omunye uDlamini lol. Mina nginguDlamini obiza uMntungwa kepha ikithi ikwaKhumalo. LoDlamini engiwuye muncane impela futhi umlando wakhe ngeke uwuthole kalula. Sizinze KwaZulu, emaphethelweni angehla ngakho Newcastle, Dundee, Dannhauser.

 97. Themba Simon Nkosi

  Bo- Nkosi, Dlamini, Wena wekunene, Hlubi lomuhle, Mlangeni, ludvonga lwakamavuso, Wena lowawela lubombo ngekuhlehletela.

  Mine bo- Dlamini NgiwakaNkosi, mane ngisebentisa sibongo saka Mhlongo kanjalo nje, manje sekungibangela emabhadi. boDamini angikutfoli kuphumula ngesibongo sami

  • Vusumuzi Nkosi

   Buys ekhaya we a unguNkosi,Dlamini,we a weKunene sidlubula dledle sakwanoBamba.we a wokutalwa njengenkomo.

 98. tholang

  Mna ndingu dlamini ubikisha,umlambo.ndicela ulwazi eli banzi.

 99. phumi

  Hi bodlamini ukhona udlamini waka NTSHALINTSHALI na

 100. mongi

  Ngicela usizo ngezithakazelo zakwa Dlamini Mntugwa Lokothwayo

 101. Bodlamini mina ngudlamini omalandela ozumane ngifuna ukwazi ubukhosi bami ngisuka kwanongoma.

 102. wandile dlamini

  lets communicate faster on facebook search for ‘the dlamini clan ‘ hit like and suggest all the dlamini people you know. ..lets unite maDlamini amahle!

 103. wandile dlamini

  sanibonani o dlamini, mina nga buza umkhulu wami, wasethi

  Dlamini, mtungwa, ndlovu zidlekhaya, ngoko swela’belusi, incinceleli, yomsingezane, ungayishaya, ungayidabula dlamini lokothwayo

 104. Molweni bo Dlamini. Mna ndingu Lukhanyo wakwa Lunika. Ndibhidakala apha koo Khuze, ooSibalukhulu, ooNdlovu ezidla ekhaya ngokuswela abelusi ooNtlangwini, abadala basekhaya bathi sizi landa ngoluhlobo, kodwa xa ndibona kule information ilapha, sixubene ngezindlu ezininzi zakwaDlamini ingathi asiyondlu inye.

 105. Vuyo

  Greetings to yal hlobo zami, im totally lost and would reali lyk to knw more of my clan…as i was never taught, now am wondering dat i’d bear kids dat myt be lost as i am…i ned ur assistanc plz…

 106. vusi Hopeful Ndlovu

  Ngifuna ukwazi izithakazelo zakoMhlanga

 107. Dumie Dlamini

  If you consider the fact that chief Dlamini1 lived over 600 years ago (I have no idea how historians were able to arrive at that conclusion) it shouldn’t be a surprise that there are so many different clan names. Chief Dlamini1 was Mswati’s son If I remember correctly

  • Sipho

   I agree with you Dumisani, Dlamini(Nkosi) is from Swaziland

 108. Dumie Dlamini

  Haaai lendaba yakwa Dlamini iyadidana ngempela kodwa uma ungowakwa Dlamini uyisihlobo

  • musa

   Hi All ngicabanga ukuthi we are one big family regardless which nation you come from. I Dlamini izithakazelo zami mtungwa siwela.

 109. nonhlanhla

  Hi bo Dlamini abahle,ngicela ukubuza ukuthi Dlamini Mzizi uyaganana no Dlamini Sibalukhulu yini…ngiyabonga

  • Thabiso Dlamini

   Sawbona sis Nonhlanhla namanje a MaDlamini amahle. Mina ngiwuZizi, uJama kaSjadu. To answer your question,
   ‘Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.’

 110. ngicela ningisize ngesithakazelo sakaNkosi,,esingamfaki undlangamandla noDlamini,,ezakithi zinanenhlamba phakathi,,pls onolwazi akangisize

 111. Ngabe ukhona onolwazi ngesizukulwane sika Mgwazaphansi kanye newele lakhe uNdwangu

 112. Nomvula

  Ndiya nibulisa nonke maDlamini amahle. Ndicela ukubuza ukuthi bakhona aboDlamini abange baSotho? Futhi izithakazelelo zabo zifana nalezinye?

  • masefo

   I’m one, kodwa when they tell us sibakajama, bakasjadu, bakandlebeskhayilanga. but i’m mosotho-ndebele from lesotho

   • Dimpho

    Am also Sotho, but from Free State. Am Dlamini Mntungwa Lokothwayo Zizi yena o khanyi langa endlebeni (ya khanyang letsatsi tsebeng)

    • nelson dlamini

     hello dimpho my name is nelson rethabile dlamini my father was born in Lesotho n I m still searching people that mighty have a link but when I asked him he grow up at mathokwane leribe so I don’t know if you mighty have an idea of that place

  • tholang

   Molweni mazizi amhle, the fact that you are from lesotho does not change who you are,and does not make you msotho.the importent thing is to know your roots.tnx ndiyabulela mazizi amahle

   • khutlane

    Nelson I can help. i know the place i am from Lesotho Leribe in Likhakeng.

  • khutlane

   greetings I am from Lesotho.
   sibaka Dlamini, bakalamyeni….

 113. Mponeng Dlamini

  Hi please assist me with the full isithakazelo sa ka Dlamini mtungwa lokothwayo.

  • nonhlanhla

   Hi bo Dlamini abahle,ngicela ukubuza ukuthi Dlamini Mzizi uyaganana no Dlamini Sibalukhulu yini…ngiyabonga

   • No cc usibalikhulu nozizi those ar two difent tngz dnt mix t

   • Nonhlanhla Dlamini

    hi Nhlanhlo asiganani nhlobo singo sonke ungaba osibalukhulu noma oLatha kodwa asiganana

   • nomvelo

    Mina ngiwu dlamini sibakhulu damse mengcwa fodo ngicela ongangicacisela kakhe ngalezibongo engizibhalile

  • wandile dlamini

   Dlamini, mtungwa, ndlovu zidlekhaya, ngoko swela’belusi, incinceleli, yomsingezane, ungayishaya,
   ungayidabula dlamini lokothwayo

   • Mzwakhe dlamini

    Ushaye khona Wandile . Wena wakithi impela

   • ntobeko

    Mholweni boDlamini @mna ke ndingu Dlamini undlovu,zidlekhaya’ngukuswelumelusi,umntungwalithuli,omagaduzela,onkonjanemnyama ewelumfula nobasewzele kanganani

   • musa

    Hi Wandile and Mfo kusithakazelo sani njengo Dlamini, mtungwa, sewela lamazibuko amabili, kwayisa iziziba zingezegazi, mawandla kandlovu, mpondo ngeshuni umkhuhlane yezinkomo, umphelezeli ndoda ingabisabuya. Ivelaphi yani engiyaziyo. Please reply

   • jabulani dlamini

    Ngicela izithakazelo zakwa Dlamini mntungwa ziphelele

  • Mzwakhe

   Nami ngiwu Dlamini Mtungwa lokothwayo, ngisafuna kahle ukuthi okhokho basukaphi, kanjani

  • nomgqibelo Dhlamini

   Hi Iam a Dhlamini Lokothwayo,can you please call my father Mr Makhosonke Dhlamini,he is the one who searched for izithakazelo zaboLokothwayo he can assist you,his number is 0825049449

   • nomgqibelo tx a lot I phoned your father on the number given..Hhay wazi Indaba zakhe,angikaze sijabule kanje la ekhaya

 114. molweni bo Dlamini no maDlamin abahle thanks a lot this really help coz nami bengingazazi kahle izithakazelo zami zonke ,I’m Sibalkhulu n i was wondering if u could help m out ngokungicacisela ukuty since kukhona u Dlamini Ngwane kshuty sihlobene nabantu nakwakhanyile? okusho ukuty u cnt date umuntu wa kwaKhanyile, help guys

  • Zamazizi dlamini

   Thanx sengiyazazi dlamini nina enanceda lubombo ngokuhlehletele nakhipha timbila emgedzeni

  • oe mina bengingazi li kant nakwaKhumalo saba khona anu way ngifunde okukhulu lv u all Dlaminie z

  • pholile hoyo

   mna ndingunjokweni ,lamyeni mtatele cubungulashe ndunakazi ,jama,kasjadu nxuze ,and ndiyavuya ubona abantu bakuthi but have a feeling that from batlokwa tribe where u dlamini originate from ukusuka central Africa we are one family and because singozizi sinabafazi abaningi nonyana abaningi yiyo lento sihambe sehlukana and ne nfazwe for sure sinendima otherwise dlamini we are family and don’t even want to hear lonto yozekana linyalal

 115. akhona

  Mna Ndingu Dlamini u Zizi jama ka Sjadu,kundincede kakhulu ukudibana nani ininzi into enendingayazi about our clan

  • sibongile dlamini

   mina ngu dlamini latha nondaba betheleli osiqongo esinojojo esijikeleza umuzi wenkosi……… bavuka baqife

 116. Minenhle dlamini

  Ngcela ukwaz ukuth abakwa Dlamini abangama xhosa bangobani,baqhamuka kanjan?

 117. nhlanhla Dhlamini

  Ngicela usizo ngezibongo zakwadhlamini Mntungwa Lokothwayo omuhle umntanenkosi ngukuthwala incema -angisakwazi ukunqhubeka ekhaya siseNewcastle ngicela ukwazi nemvelaphi yabo please

 118. Mthandazo Dlamini

  Bengicela ukwazi ngo-Dlamini umlangeni , donga dilika, emabele made. omunyisa umntwana engaphesheya komfula. … Ngicela ningichazele kahle ngoba mina amagama la angiwaz ukuthi alandelana njan, nokuba siqhubeka njan siphele njan.

 119. Nkosinathi

  Kwenziwa yini uma kukhona obuza ngoDlamini Malandela oNyanya kube sengathi bayabandlululwa, kuqale kukhulunye ngezindlu engathi laba abanye abayona indlu bona, kuqhanyiswe nendaba yomkhulu nokhokho bethu kodwa uma kubuzwa abanye ziyashiwo aphele umuntu la ephela khona. Ayingiphathi kahle lento

  • Lindi Dlamini

   Nkosinathi, Unyanya omnyama amanzawayo, ungowakithi impela, ubamuzuma belibele ngoba uyobenzingozi. I had left out that part.

 120. Nkosinathi Dlamini

  Mina ngicela uma ekhona owazi zonke izithakazelo zaDlamini-Malandela oNyanya asibhalele zona please!

  • Izithakazelo azisoze zaphelela ngoba kukhona exe Clan yonke bese indlu nendlu emva kokusebenzisa exe Clan ibe seyithasisela ngezibhekene nayo ngqo. Isibiza omkhulu nokhokho baleyondlu.

   Mbathastan

  • Lindi Dlamini

   Dlamini-Malandela ,Shenge kaNdaba uLizumane kaNdaba ubazuma melibele .umqenqomuhle wasodungeni,inketha baweli mabezoyiwela bazokhipha ithoyana,isilwane sikaNonchongwane esingavumeli abantwana bothílanga ngoba sona silotha ngentamo..Ezimvukazi yakithi elunwele lumfokomfoko sithi Ndaba suka ethunzini lentaba baze bafa abantwana ukuthuthumela. MALANDELA

  • Mbali Dlamini

   Dlamini, Malandela, ka Ndaba, Shenge, Bhambule, Zingamhlabi uMdumezulu, Jama Jiji ka Soyobekile, Mfolozi eMnyama ekhetha abaweli, Nyanya omnyama umlom’ubovu, bhodo lapha abantu ngophanguphangu, wena wakamanzi awayo. Shenge kaSomnandi!

 121. Doctor

  http://www.ulwazi.org/index.php5?title=Umlando_wesizwe_saseMbo

  Ngicela nivule leyoLink izonisiza nikhone ukubona umlando wakaDlamini ikakhulukazi ukuthi sihlangana kanjani noMkhize. Ngiyabonga

 122. sthembile

  hey guyz mina ngingudlamini ,ngwane,wena wekunene,usidlubula sikadledle.so nghlala ngzwa abantu bethi siyizihlobo nabakwamavuso ingabe kuliqiniso vele nah please guys tell me.

 123. Nkosinathi

  Ngithanda ukuthatha lelithuba ngibingelele amaDlamini kulo lonke izwekazi laseAfrika. Nginesicelo enginaso maDlamini ikakhulukazi asendaweni yaseBulwer. Uma bekhona lapha ngicela onomlando wendlu yaseMakhuzeni nokulamana kwamaKhosi aleyondlu nabaseSphahleni nabakwaBhidla. Ngingathokoza uma bengavela. Ngiyabonga.

 124. Thisha Dlamini

  Mina angibonge Ku Elius Dlamini nami ngu Latha ngazi u Mahleza kuphela nomphahlwa. Mina ngidabuka o Shikishini nginzalo ka Tili EMA Concho EMA Chunwini angibonge ngethakazelo. Sengike ngad
  Iibana nabaqhamuka ko Richmond banalo usiko lokunquma ucikicane khona kumele sichazeleke ikuthi umunwe usikelwami . Uma singawusikile kwenzeka njani?

 125. Smangele

  Ngicela ukubuza ukuthi,ngaphambi kokuba oDlamini bahlukane ngemizi sebeyofuna amadlelo aluhlaza,babekhuluma luphi uLIMI? Plz lekelelani.

 126. killer

  ngicela usizo konolwazi ngezithakazelo zakaNKOSI..ONKOSI ABANGAMASWAZI..COS ODLAMINI ANGAZI SIHLANGANA KANJANI;;NODLANGAMANDLA..CHA ONOLWAZI AKANGILAPHE..PLS

 127. moratehi

  MaDlamini amahle can you please help me,because ngi mtungwa bt i cannot even praise my surname????

 128. Nomhle

  Uhm Bafana u r n Dlamini coz whether or nt ur parents are married u r still n Dlamini coz we take da fathers surname and his home languange coz for e.g. If ur surname was Molo it will change to Dlamini coz ur father is a Dlamini and thn again there r two types of Dlaminis: one wiv Dhlamini en da anda one is urs vele Dlamini so Dhlamini there r from swaziland en Dlamini r from K.Z.N. So u cn ask ur father if he is Dlamini – zulu or Dhlaimi- swati. And I hope dis will reali help u

 129. Mhlonipheni

  Sanibona

  Ngicela ukubuza thina bakwa Dlamini sihlobene kanjani nabakwa Mkhize

 130. zipho

  ngicela ukubuza ukuthi ungubani ulihoho kulezindlu zakwadlamini mntungwa lokothwayo abatholakala konewcastle freestate naphethelo

 131. Rethabile Dlamini

  Ppl I m. One of those ppl who are comfused because I Dlamini but speaking sotho from my father. Of which his father. Comes from. Swaziland moved to lesotho. Since that time sesetho waya waya

 132. Nomathemba

  Hi guyz nami im Dlamini mtungwa mbulase nkomozidlekhaya ngokuswela umelusi, imbabala igijima phekwamatshe ngenxa yokusaba izinzipho ukonakala,uxamu akabulawa kithi ubulawa eswazini

  • Smangele

   Yebo cc wam nam ngiyilowo Dlamini,ngcela ukubuza ilanguage yakhe?

 133. Lihle mashiyi

  Dlamini,sheshengwane,sobisho,ntuli,mafuza afulele,duma,mayibonde.ay’dleli mvako cango ngenxa yomona …..sithi ke abo

 134. Mfanufikile Dlamini

  Sanibonani nonke,

  NgingowakwaDlamini Sibalukhulu, ngicela ningiphe umlando woSibalukhulu nokuthi bavela kuphi nezwe njengokuthi nje iNkosi uShaka akazange yini abanikeze ubunzima baze bagcina ngokufudukela kwenye indawo?

  • Phumlani

   Nginawe lapho mfowethu

 135. Babalwa Lunika

  Kunempazamo endiyibonileyo apha uLunika akalilo iZizi ungu Dlamini, uSibalukhulu, uMdlovu, uMagaduzela, iKhuze

 136. Iyoh guys this web real helps the are lot of dlamin’s but the one am looking for is not her please anyone with the knowledge help am desperate ngo Dhlamini Malandela Ndabezitha Mntungwa Lokothwayo Mawelawela Zombo please anyone with knowing their history help

 137. Mini Zendaya Dlamini

  NGWANE,MLANGENI KASOBHZA,WENA NKOSI YASESWATINI,NINA ENAWELA UBOMBO NGOKUHLEHLEZELA,WENA KASBHAHUZA WEZA NONINA,ABAY’EMBO BABUYELELA FROM MINI DLAMINI KWANONONGOMA(ENYOKENI)

 138. nokuphiwa jama

  CELA NINGISIZE NGOMLANDO WAKWA JAMA IMPELA ANGIZAZI NGICELA UKUZAZI

 139. Coselwa

  Utsho kakuhle nto yakuthi kwatsho kwacaca ndibamba ngazo zozbini ndibulela ngokungazendzisiyo mna ndingu sjadu fakade ngxibinoboya izizi elimnyama

 140. Dingane Mlangeni

  Ngicela usizo ngezibongo nezithakazelo zakwa Mlangeni

 141. thuthukani

  Baningi abantu bakadlamin. La South africa gcwele bona

 142. nhlanhlos

  sanibonani mina ngiqela ukwazi ukuthi isithakazelo sakwaLokothwayo Dlamini mntungwa noDlamini mntungwa lokothwayo siyafana na? Ngobamina nginguLokothwayo isibongo n angz ukuthi bakwa Lokothwayo mhlobobani maZulu or Swati?

 143. Nkosinathi

  Ngiyawabingelela onke amaDlamini enhla nasezansi. Ngicela abakwaDlamini endlini yakwaBhidla bavele nomlando walendlu nokulamana kwamakhosi akhona. Ngiyazi ukuthi iNkosi ebusayo iNkosi Thulabezwe Donatus Dlamini. Ngithole ukuthi lendlu iseBulwer kanye neyaseMakhuzeni neyaseSiphahleni. Ngiyabonga.

 144. Sibusiso

  Ngifisa ukwazi ukuthi. U Dlamini izithakazelo zakhe zithi

  Jama ka Sjadu
  Wena owabonel empunzin
  Magaduzela
  Mzizi
  Mlambo awulelwa uwelwa zinkonjane
  Wena oma belw made oncalisa abanga shesheya

  Ngabe zonke lezi ziyangene ko Dlamin o Jama

  Ngicela ningisize uma khona ezisalayo

 145. I believe this is a fair explanation I have come across about my clan name (Dlamini) and its diverse evolution.

 146. Muzi Dlamini

  Enye inkinga engnayo ukuthi ngingena ngaphansi kwamuphi uDlamini njengoba kukhona AmaZizi.Fodo.Khuze etc.Mina ngse PMB

 147. Muzi

  MaDlamini Amahle ngidukuza ebumnyamen aningsize uma ngizthakazela ngithi:dlamini sibalukhulu kaNjalo kaSiwasho ka Sdoyi kaZibula ngendod endal’engango yis’uMkhaliph ozshoyo Mdlovu.Bengicela ningtholele ukut uyangena yin uMagaduzela.Muzi.J.Dlamini @ Pmb

 148. Sbongiseni Dlamini

  Kungabe uSbalukhulu naye ungena ngaphans kwaMazizi Mpuma koloni yin? Ngoba ngibona engachaziwe yena.

 149. Rethabile Dlamini

  Thank you very much for try to explain about Dlamini s history I one of lost Dlaminis I speaking sotho from my father who says his father moved from jhb to lesotho so everthing is about sesotho I don’t even know wich dlamini am I becouse even. Di thakazela is mix up I don’t know where to start to ask

 150. Vuyisile

  Guys. Nami nginguDlamini lo owase Swatini. Ngiyabonga kakhulu ukuthola lolulwazi mayelana nezihlobo zethu ezigcwele izwe lonke leli. Ngicela ningisize ngokungilungisa kule ndawana encane nje. Kukhona engimuzwe ethi Nkosi, Dlamini, Sidlukula dledle SakwaNobamba, sithi sibapha sibe sibadlukula.
  Wen’ owacedza luBombo ngokuhlehletela. Wena weKunene.
  Hlubi lomuhl’ uMlangeni. Wen’ owagidz’ eludzakeni kwabhunya luthuli. Wen’ owabophela lubolo emfuntini. Ngwane, mntaneNkosi. The order may not be exact but engifuna ukukwazi ukuthi ngabe okunye kwalezi thakazelo kusala kanjani kulolwazi esiphiwa lona? Thanks.

 151. sifiso nondabula

  Ngicela ningicacisele Ngo nondabula bakwa dlamini. Izithakazelo zabo.

  • Philani Latha

   Mina ngiwuDlamini Latha Pmb

 152. lindeka

  Molweni ekhaya ndicela khe nindicacisele ngoDlamini ,ooTshetshengwana ooNtuli ooDlilanga Ovumani ooNcinjana ukuba bavela phi ibuhlungu into yokuba ungawazi umnombo wakho

 153. sbonelo ngwane dlamini

  akulona iqiniso umbono nandisa inxukubevane nibala izindlu zamakhosi

  • Umlando vele ulandeleka kalula ngamakhosi. Lelikhasi elokuthi sifundisane umlando, nawe uma kukhona okwaziyo lungisa ungagxeki ube ungezi nesisombululo nawe fana esivivaneni Dlamini.

 154. Bafana

  Hi people, i need help abt my surname plz help if u cn. NguBafana Themba isibongo. I dnt undrstand tht ubaba wami uzwalwa nguDlamini bt azange ahlawulwa so i am currently using Themba as my surname. So i want to knw whethr i belng to Dlaminis or Thembas nd if Dlaminis plz tl me whch cultr am i hv to do as a young boy(18). Plz help.

  • Ngokwe Sintu uma ungazange uhlawulwe noma umama engalotsholwanga wena ungowako malume. Kodwa lokho akusho ukuthi awusiye owakwa Dlamini. Abantu abaphethe impilo yakho yibo oThemba khabo mame.

  • nyanya

   ma lil broe first themba is nt a surname its a name ,secondly u hve to use ur moms surname cz ur dad didnt pay 4 damages dat al i knw knw bhuti

  • siza

   hy guys i am living in durban may you please tell me if there is Dlamini’s ceremony or gathering around Durben i want to khow more about our surnames email me [email protected] any time bt i dnt use social networks

 155. sbonelo ngwane dlamini

  ngizwa ubuhlungu uma ngabe lesibongo engiziqhenya ngaso sehliswa isithunzi kanje la kuma website cha mina ingphatha kabi lendaba yodlamini abahlukeni ngoba lokho kuyasiphoxa ngoba kusho ukth thina bodlamini asiyona into eyodwa kodwa simanhlalunhlalu bafwe2 ngyacela asivezen iqiniso ngesbongo sethu singadukisani udlamini uyiswati ngyaphela lapho

  • Sbonelo

   Ngizocela ufundisise kahle okubhaliwe ngapha ngenhla. Akukho lapho sithi o Dlamini bohlukene kodwa sibeka iqiniso lokuthi bagcwele lonke izwe futhi bakhuluma izilimu ezehlukene which is a fact.
   Fundisisa kahle uzobona ukuthi isikhalo sakho is baseless.
   Siyabonga ngokufaka umbono wakho ungaqhubeka futhi usho lapho ungagculiseki khona.

   Mbathastan

   • Sambulo

    Mf2 yebo uqinsile kulokho ekukholelweni kwabaningi oDLAMINI abayidli iMVU bt laba abanye bayayidla oDLAMINI ngamaSWAZI…ODLAMINI SIBALUKHULU,MLANGENI oMALAMBULE ukhokho khulu owafika la emzansi ezofutha amaphela benoMAGUTSHWA bazibonela abesimame abahle la koMZANSI basho ngaleyonto bathola abantwana baya eSWAZINI sebeyobika usuku lokub begcagcelwe la emzansi till baze bazinza la n abacabile ebusweni notMALANDELA.

  • zamazumane

   nop broe asibona amaswati sonke ,kukhona amazulu their orign ise Dlebe place n osjama amaxhosa so ungasihlanganisi bt ke at de end we r al Dlamini

 156. Nonhlanhla Noxxie Dlamini

  Mina ngcela ukucaciseleka ngodlamini sibalukhulu ngoba kubona nginokudideka

 157. Mqapheleni Dlamini Latha

  Sanibonani Ngiyabonga Kakhulu ku-Elias Mzwenhlanhla Dlamini uwusho wageqa amagula NgoLatha! Ngiyabonga mina

 158. Uyangijikela, Uyadilika Sfiso Dlamini

  Nina Bakithi…

  Mina ngingu Dlamini, Mntungwa, Mhayise, Lokothwayo, Omuhle UMntwanenkosi,
  Ngokuthwala incema yo Msingizane Ngabe eyethusi ngabe iyadabuka,
  Ithwalambiza njengoMsuthu Imbeka kudele abafazi namadoda.

  Abaningi oDlamini Mntungwa ubathola ekuqaleni kwezintaba zoKhahlamba enhla kwentshonalanga yakwa Zulu-Natali baze bandulele eFree-State NaseMpumalanga. Amakhosi akwaMntungwa Dlamini akhosiza emabhunwini, ngenxa yobandlululo agcina esesebenza emapulazini amaBhunu. ngokuhamba kwesikhathi basuka baya emadolobheni afana noNewcastle, Standerton, Memel, Vrede nase Goli.

  Lona ohambisa lolusiba isizukulwane sika Nkomiyahlaba, elandelwa uMahambayedwa, kuze
  uMacalingana Kanye No Khimbili.

  • A M Dlamini

   Ngicela izibongo lesi sakwa Dlamini mntungwa lokothwayo

  • Bongani Dlamini

   uDlamini aze ahluke nje wayesukaphi indabuka?

   • Sishosonke. Dlamini

    Ngicela ukwazi ngoMbokodo Ozawa uCwazibe Dlamini namadodana akhe. Ngiyabonga

    UMashwabada,Sishosonke Dlamini

  • sihle

   bafo wena wasekhaya…….udlamini mntungwa…. please facebook me sihle dlamini

  • jabulani dlamini

   My email [email protected] ngicela izithakazelo zakwa Dlamini mntungwa ziphelele

  • jabulani dlamini

   My email [email protected] ngicela izithakazelo zakwa Dlamini mntungwa lokotwayo ziphelele

  • Sibusiso Dlamini

   Is here anyone who can help me with this clan name ?

   Dlamini mntungwa lokothwayo Nina bantwana bethuse ndlebe zikhanya langa

 159. Izibongo zamakhosi akwaDlamini Latha.

  Izibongo zikaMashwabada
  UMashwabada owashwabadela idlebe lendlovu kwafaneleka.

  Izibongo zikaJokozela
  Umagwaza aqephuke njengempongwane

  Izibongo ZikaMahleza
  Ubugwaqagwaqa bezinkomo zakithi ePhangweni
  Ingabe kazinadlelo nje zodlaphi ngoba zavinjelwa ezasekuVukeni eMachunwini
  Lezonkomo zakithi azinadlelo nje zavinjelwa ezaseMnyembezini eNgome
  Lezonkomo zakithi nje zavinjelwa ngoba zavinjelwa ezaseziNqoleni

  Umshosholozi aze ayebuya kwelamaThonga
  Uye wakhwela ngokhalo olungelwezinkoni
  Umhloli wezinqaba zakwaZulu
  Ngoba uye wahlolela abantwana bakaMpande
  Wathi izwe lizokonakala nembala lonakala

 160. Izithakazelo zakwaDlamini Latha

  Malatha amakhulu
  Maquba aluthuli
  Mazawuzawu
  Nina bakaSidwaba sinaluthuli
  Nina enehla ngezintaba zoBombo ngokuhleteleka
  Nina bomfazi uvivi
  Nina bomfazi omaquthu
  Oquthuzela amadoda
  Nina bephango likaMagwekazi
  Nina bakaJikela esekweni
  Abanye bejikela ezindaweni zabo
  Nina bakaJingo Mdlovu
  Nina bakaBheswa ngenkomo.
  Dadazulu

  • Mthandazo

   ngicela ningisize. my problem is this- ngiyasazi isibongo sami nezithakazelo, but ke angikwaz ukubeka amagama ngokulandelana kwawo. i just know that nginguDlamini. Mlangeni Dongadilika, emabele made omunyisa umntwana engaphesheya komfula, angikwazi ke ukuthi siqhubeka njani ma siphela.

 161. ULatha uzalwa uDlomothi, Ngesikhathi kuhlukanwa njengoba kuthiwa nina enehla uBombo ngokuhleteleka. Ngizobala amakhosana alendlu. ULatha uzale uZulu. UZulu hayi uZulu Malandela. Uzulu wazala UMashwabada, Ntshawe, Dada,Nceka kanye noMshengu. Bonke abantu bakwaLatha baphuma kulamadodana kaZulu. Kukhona ke abanye bakwaLatha asebakhohlwa nukuthi bangoDlamini. Baye bazibize ngoNdabezitha. Angazi noma ukungazi noma ukudideka. Ngoba bayindlu kaMashwabada. UMashwabada iyona nkosana kaZulu, uZulu wakwaDlamini.

  Yingakho abakwaDlamini Latha uma bebongela uma sebeqede ukudla inyama. Baye bathi Dlamini, Dlamini, Latha, Zulu. Lesisizwe esekhohliwe ukuthi singoDlamini. Uzobathola eMgungundovu kuze kuyoshaya koRichmond., nakoseMkhomazi. Nabo baphuma enkosini uMashwabada. Bazalwa inkosi uMphahlwa eyayinamakhosikazi amathathu. Bazalwa indodana kaMphahlwa okuthiwa uTonqana.

  Amakhosana/noma amkhosi kuze kube manje. Latha, Zulu,Mashwabada,Jokozela, Mphahlwa ,Mahleza,Magwetshana,Ndukuyakhe,Piti,Mduduzi ozala uSibusiso kanye noThuthuko. Ubukhosi balendlu buphele emva kokukhothama kukaMahleza. UMahleza ubephelila early 1900. Ngesikhathi umbuso wamabhunun uthatha izwe kulapho konakala khona. Isizwe sakwaLatha ngesikathathi inkosi uBhambatha Zondi elwa namabhunu naso sasikhona. Ngempi yaseNcome kunelinye iqhawe lakwaLatha Dlamini elalyibambile impini elahlabana kakhulu ngemphi yaseNcome okuyindodana kaDada,Igama layo uMhlakazanhlansi. Izibongo zalo leliqhawe nguMhlakazanhlansi zosala zibashise ozalwa noZiduna. Isizwe sikaMhlakaza uzosithola eMakhabeleni,Msinga kanye nakwaZulu.

  Okunye okubalulekile inkosi uMahleza iyona eyasabalalisa umentshisi KwaZulu. Njengoba abantu babephehla uzwathi. Lokho kwayenza ukuba icebe kakhulu. Lokhu yayikwenza ingakabekwa isabanjelwe uyise uKhondlo. Ukhondlo nguyena ozala uCwazibe. Uye uzwe ke kukhona abazibongela ngomfazi omabele amade oncelisa ingane ngaphesheya komfuna. Inkosi uMahleza yaze yayofika ezweni likaTembe idayisa umentshisi isuka eMsinga. Kulapho yafika yalotsholelwa inkosi yakwaTembe unkosikazi wokuqala. Uma seyibuya ekhaya amaLatha athi ke akusiyena unkosikazi ngoba akalotsholwanga isizwe sakwaLatha. Kungakhokhe kwabe sekuthiwa akathathe intombi yasebukhosini bakwaNgubane.

  Yabe seyiphinda yathatha intombi yakwaDlomo emakhabeleni.

  • S M Dlamini

   hi Dlamini ngicelanje ukuxhumana nawe kungaba noma iemail,nath soDlamini jokozela bt siphela lapho syafuna ukwaz ngabazalwa nokhokho uNovuma

 162. Qiniso Miya

  San’bona,bengisacela ningiphe umlando ngo Miya ondlangisa

 163. Mzimkhulu
  Sicela usicobelele olunye ulwazi onalo ngama Zizi akwa Miya.
  Admin

 164. mzimkhulu miya

  the president know about us and ZULU KING knows our history very well but somebody choose to forget about us no history of the zulu’s without AMAZIZI even those who cross the river running away from king shaka. please somebody must tell the truth about the miya’s history.

 165. khetha

  Sanibona, bengicela nike nithi ukunaba ngoDlamini-Malandela onyanya, ukuthi bona kwenzakalani ngabo!!!

  • ntombikayishelwa

   odlamini malandela ozumane kandandaba imfolozi enyam ekhatha amawethu ewela amanhla iwela amazansi nasentendeni yesandla iyanela nyanya omnyama
   ondaba omkhulu they coming from Edlebe near to Nongoma ,lundi n there is a river that called Mfolozi emyana n emhlophe bt the Dlamini people come from dere their ,they wer fughting dere nat dt tym the king was nyanya

   • MaDlams

    Ngiyabonga ngokwenaba ngesithakazelo sami, bengazi ukuthi ngingu Malandela kodwa, okunye bengingakwazi kahle.

   • Anginalo kodwa kahle nami ulwazi ngowasemahlabathini umalandela kwanongoma onyango

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: