Songo,khoz aluwi phansi maluwile lucoshwa kufakwe esakeni
Nyengele
Gogoda
Manyisane,dlezi,ngilande
Omalala ngendlala
Schama enkundleni