This blog is for all African's who love their culture & heritage

Tag: Nsimbi

Imvelaphi yakwa Nsimbi

Nsimbi Clan History

uNsimbi lo wayengowakwa Ntombela kwathi ngesikhathi kubusa inkosi uShaka uNsimbi ubebaza imikhonto ngeNsimbi ngesikhathi abanye beye empini..wase ethi uShaka unguNsimbi emuva kwalokho kwase kubakhona isibongo sakwa nsimbi.. base behla lapho nendodana yakhe ogama layo lingu mnamatha..bafika eMzimkhulu bazakhela obabo ubukhosi kwindawo yase Mmisa … Kodwa ke ngenxa yezimpi ezazikhona eMzimkhulu base buphela ubukhosi bakwa ntombela obabubuswa uMnamatha kaNsimbi kaMahlobo kaNtombela

Uqedile ungethole

Uqedile ungethole

Lesi simo sokukhuluma sisebenza uma ngabe umuntu esekhulume yonke into okmele ikhulunywe.

Kusukela etholen uma lincela, uma luluthole kahle ubisi ngisho usungeza uth uzosenga ngeke usathola lutho lisike seliqede lonke ubisi

Izithakazelo zakwa Nsimbi

Nsimbi Clan Praises

Nsimbi !

Mnnamatha

Mbini

Mahlobo !

Zulu kaNtombela

Cubhe

Mpangazitha

Shak’alashayeki kaSenzangakhona

Magazi

Vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela

Ndabezitha!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: