Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Shandu Page 1 of 2

Izithakazelo Zakwa Mbatha

Izithakazelo Zakwa Mbatha

 • Mbatha, Shandu ka Ndaba
 • Gumbi Lama Gwala
 • Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla
 • NDABEZITHA!
 • UShandu ubengengakanani,
 • ngoba entendeni yesandl uyenela
 • Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa,
 • Mazalankosi!
 • Mavungama!
 • Mathabathanyawo!
 • Makhabaluthuli!
 • Makhub’anothuli!
 • Nina benyathi emnyama kansele
 • uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni
 • Zase zimbonga zathi tjiyo…tjiyo…tjiyo!
 • uBhabha ku Gwaza
 • uNkentenkente olwakhela izintaba zeNhlazatshe
 • Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile
 • bathi, ingabe lolunkentenkente lunkenteza lwenzani,
 • uShandu ongayimbathi ingubo
 • oyimbatha ngokusibekela kwelanga,
 • Wavala ngehhemu emizini yamadoda
 • uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
 • uZihlabathi zoLwandle;
 • Ebe emkhulu engangezulu
 • wena ka Magizagiza;
 • Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
 • Shandu uyiNkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
 • Yena abathi usi Shaka ka shayeki,
 • Wathi Shandu ka Ndaba uyiNkosi,
 • Futhi uyohlala uyiNkosi;

Mbeje, Mndaba, Mlotsha,

Magwaz’aphindelele njengezulu,

Mavungama!

Wena owavungamela uMvelase evela eNyandeni;

Dladla, Mpembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala…

Mgabadeli gokugabadela inkundla kwa Bulawayo; Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda;

Wena owaMbatha isikhumba seNyathi uZulu esahambaze!

Wena owaba ngu Ndabezitha! kuqala!

Baze bazama ukuthatha iziBongo zakho ngamaqhinga;

Wasala uzisebenzisa njengoba usazisebenzisa namanje;

Manyosi wena owadla intondolo yembuzi yonke wayiqeda ilanga liphuma waze wehlisa ngomhluzi wayo;

NDABEZITHA!!

NDABA KOMKHULU!!

source: thanks to admin of amambatha.wordpress.com – please visit his website for more information

Izithakazelo ZakwaMbatha

Izithakazelo Zakwa Mbatha Mbatha, Shandu ka Ndaba; Gumbi Lamagwala; Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla; Ndabezitha! U Shandu ubengengakanani Read more

Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu Mbatha, Shandu kaNdaba, Sontshikaze, Manyosi, Gumbi lamagwala, UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala, Nasothini lomkhonto uyenela, Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya Read more

Ubude abuphangwa

Ubude abuphangwa

lokhu kusho ukuth uma uyingane ungajaheli izinto zabantu abadala.

Linda nawe iskhath sakho soze sifike…siyafana nalesi esith ungaphangi umdaka izulu lingakani

Yeni Clan Praises | Izithakazelo zakwa Yeni

Yeni Clan Praises | Izithakazelo zakwa Yenishibase! mqathongo, hlatshane, bhengu! mntungwa, nodlela, mgabhazi! nkophe ezinde ngokuqhwebana, mancinza abancinza intombi maqede Read more

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu

Mbatha,
Shandu kaNdaba,
Sontshikaze, Manyosi,
Gumbi lamagwala,
UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala,
Nasothini lomkhonto uyenela,
Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla,
Shandu owalima insimu wayilimela izinyoni,
Zase zimbonga zathi tshiyo! tshiyo!
Bhabha Magwaza,
Nkentenkente,
Olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile,
Bathi ingabe lolu nkentenkente lwenzani,
Ndaba koMkhulu,
Ndabezitha!

THOLA ESAKHO ISIKIBHA ESINESITHAKAZELO SAKHO. ORDER: 061 868 5163 (WHATSAPP OR CALL) PRICE: R200

THOLA I-HOODIE ENEZITHAKAZELO ZAKHO: ORDER: 061 868 5163 PRICE: R400
Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu Mbatha, Shandu kaNdaba, Sontshikaze, Manyosi, Gumbi lamagwala, UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala, Nasothini lomkhonto uyenela, Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya Read more

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Image may contain: one or more people and outdoor

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.

Zibani Clan Praises | Izithakazelo

Zibani Clan PraisesNontanda kubukwa Bhalabhala kamancinzaZikhonjwaManzini [abanye bayamuphika uManzini]Makhoba nina nabhala ngo Zwane banye bebhala ngepeniZungu onozwela

Izithakazelo zakwa Zungu

Izithakazelo zakwa Zungu | Zungu Clan Praises Gwabini,Manzini, Geda,Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni,Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli,Wena owaphuma ngenoni emgodini,Sengwayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies Read more

Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu

Mbatha,
Shandu kaNdaba,
Sontshikaze, Manyosi,
Gumbi lamagwala,
UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala,
Nasothini lomkhonto uyenela,
Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla,
Shandu owalima insimu wayilimela izinyoni,
Zase zimbonga zathi tshiyo! tshiyo!
Bhabha Magwaza,
Nkentenkente,
Olwakhela izintaba zase Nhlazatshe,
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile,
Bathi ingabe lolu nkentenkente lwenzani,
Ndaba koMkhulu,
Ndabezitha!

Izithakazelo zakwa-Shandu

Izithakazelo zakwa-Shandu Mbatha, Shandu kaNdaba, Sontshikaze, Manyosi, Gumbi lamagwala, UShandu akangakanani,nasentendeni yesandla engahlala, Nasothini lomkhonto uyenela, Mthiya ngenkomo abafokazana bethiya Read more

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: