Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Sokhulu Page 1 of 3

Izibongo zakwa Mthiyane

Mthiyane:

 • Ndaba,
 • Sokhulu,
 • Luvuno,
 • Zondo,
 • Mazwi,
 • Mzwili,
 • Nqoboka,
 • Skhangane,
 • Langa,
 • Ndlovu,
 • Dlemdlem,
 • Sokotshane,
 • Mhlungu,
 • Madela,
 • Lingode,
 • Sibhene,
 • Gobholubabayo,
 • Masingasilele,
 • Sokhulu
Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History:

Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History: The meaning, origin and history of the Zondo surname is not listed.This surname Read more

Izibongo zakwa Mthiyane

Zondo,Nqoboka,Mnguni Ka Manekwane,Skhangane,Luvuno,Sokotshane,Mzwili,Sokhulu

Mthiyane Clan Names

mazwi
zondo
sokhulu
sikhangane
lunuvo
dlemudlemu


Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History:


Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History: The meaning, origin and history of the Zondo surname is not listed.This surname Read more


Izibongo zakwa Mthiyane


Zondo,Nqoboka,Mnguni Ka Manekwane,Skhangane,Luvuno,Sokotshane,Mzwili,Sokhulu

Izithakazelo zakwa Mthiyane

Mthiyane Clan Praises

 • Mthiyane,
 • Zondo,
 • Nqoboka,
  • Mnguni Ka Manekwane,
  • Skhangane,
  • Luvuno,
  • Sokotshane,
  • Mzwili,
  • Sokhulu!

 • Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History:


  Zondo Surname Meaning. Zondo Origin. Zondo History: The meaning, origin and history of the Zondo surname is not listed.This surname Read more


  Izibongo zakwa Mthiyane


  Zondo,Nqoboka,Mnguni Ka Manekwane,Skhangane,Luvuno,Sokotshane,Mzwili,Sokhulu

  Izithakazelo zakwa Jele

  Izithakazelo zakwa-Jele

  Nonyanda,
  Luvuno, Nguboyengwe,
  Gasa, Malembe,
  Mthiyane, Cebisa,
  Dladlami, Makhaza, Mlotshwa,
  Ndawonde, Nhlapo, Khabela, Sokhulu,
  Skhangane esakhang’amadoda
  Nkala, Vumisa,
  Mpandane!


  Izibongo zakwa Mthiyane


  Mthiyane: Ndaba,Sokhulu,Luvuno,Zondo,Mazwi,Mzwili,Nqoboka,Skhangane,Langa,Ndlovu,Dlemdlem,Sokotshane,Mhlungu,Madela,Lingode,Sibhene,Gobholubabayo,Masingasilele,Sokhulu


  Mthiyane Clan Names


  mazwi zondo sokhulu sikhangane lunuvo dlemudlemu

  Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

  Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

  Image may contain: one or more people and outdoor

  Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, lapho uMpande ayeqhathe khona abantwana uCetshwayo no Mbuyazwe. UZibhebhu wesekela kakhulu umntwama uCetshwayo bayinqoba leyompi. Izinto zajika ngemuva kokunqoba kukaZulu abamhlophe empini yaseSandlwane, njengoba inkosi uCetshwayo yadingiselwa phesheya. Yabeka indodana yayo eyothatha ubukhosi ngemuva kwayo, umntwana uDinuzuluu kumfowabo uZibhebhu kaMaphitha. Indaba yoniwa ngomntwana uNdabuko kaMpande owayelamana nesilo uCetshwayo owanyundela uZibhebhu kumfowabo ethi ebehlupha umntwana emulusisa emusengisa futhi. Sase isilo simshalazela ke ngalokho uZibhebhu okwamenza wagadla kuqala kunenkosi yakhe uCetshwayo. Kulolo hlaselo lwaZibbhebhu kwafa izikhulu cishe zonke zakwaZulu,engingabala ezimbalwa zazo; uGodide kaNdlela, uSihayo wasemaQungebeni, uMbopha kaWolizibi wakwaHlabisa, uNtshingwayo kaMahole namadodana akhe amabili, haaa ngingabala ngifikephi na, cishe 79 eezikhulu ezasala enkundleni zijunywe uhlaselo likaZibhebhu kaMaphitha. Lokho kwadala inzondo phakathi kwaMandlakazi noSuthu okwenza ukuthi isilo uDinuzulu siphindiselele uyise kuZibhebhu.

  Ubongwa kanje uZibhebhu, umsongi wensimbi eshisayo ayibeke ekhanda kusabe amagwala! Nani maSwazi yekani ufunga uMahlokohla ngoba uMahlokohla ngowakithi eBhanganoma! Haaa inkosi kayiqedwa.


  Zibani Clan Praises | Izithakazelo


  Zibani Clan PraisesNontanda kubukwa Bhalabhala kamancinzaZikhonjwaManzini [abanye bayamuphika uManzini]Makhoba nina nabhala ngo Zwane banye bebhala ngepeniZungu onozwela


  Izithakazelo zakwa Zungu


  Izithakazelo zakwa Zungu | Zungu Clan Praises Gwabini,Manzini, Geda,Ncwane, ngankomo yaseMahenyeni,Nyama kayishi, isha ngababhebhezeli,Wena owaphuma ngenoni emgodini,Sengwayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies Read more

  Page 1 of 3

  Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

  error: