Wat is die betekenis vir Uys
Uys Oorsprong | Uys Geskiedenis
Uys Surname Meaning | Uys Origin. Uys History

Uys is the surname of a family that played a significant role in South African history during the nineteenth century and made distinguished contributions to South African culture, politics and sports during the course of the twentieth.

This surname is prevalent in South Africa especially in the Afrikaaner communities.

Izithakazelo zakwa Mngomezulu Dlakadla

Izithakazelo zakwa-Mngomezulu Dlakadla Nkabanhle, Lubelo, Nkaba yenkosi, Maphakel'indoda edengeleni ilambile, Mfiso, Malinga, Mdluli, Msuthu!

Amazotsho

ndicela ukwazi ngokupheleleyo ngemvelaphi yalamazotsho ango ntsenge neziduko zawo, enkosi.