UNGAKHULUMI NGOBHEJANE SINGEKHO ISIHLAHLA

UNGAZIFAKI ENKINGENI SINGEKHO ISIDINGO IKAKHULUKAZI MAWNGAZI UKUTH UZOPHUMA KANJAN KULEYO NKINGA