Izithakazelo Zakwa Sokhabase 

Sokhabase,
Mdanda, Thumbu,
wena kaMbasa,
ka Sinyel’ endleleni,
bebanga uhleko,
Khwela, wena owakhwela ngentaba kaMajefa
wena ka Ndimande
kaManukuza.