This blog is for all Africans who love their culture & heritage

Month: Nov 2016 Page 1 of 5

Yimpi yakwamabon’abulawe

Yimpi yakwamabon’abulaweUmuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.

Inkukhu nempaka

Inkukhu nempakaUbutha obukhulu lapho abantu bezondelana ukubulalana.

Usifumbu ubona uqhaqhazela

Usifumbu ubona uqhaqhazelaUbona isici somunye kodwa nawe ube unesakho.

Ungayishayi ingede ngoju

Ungayishayi ingede ngojuUma wenzelwe okuhle kumele ubonge.

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduzeUngazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.

Umthente uhlaba usamila

Umthente uhlaba usamilaIsimilo noma ithalente lomuntu livela esesemncane.

Umkhumiso usulingene izintondolo

Umkhumiso usulingene izintondoloOkusele sekulingene abanikazi bakho.

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa

Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwaUmuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.

Ukhamba lufuze imbiza

Ukhamba lufuze imbizaIngane ifuze umzali wayo.

Sobohla Manyosi

Sobohla ManyosiUyophela umbuso.

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: