Akasoze lyrics

Akasoze lyrics Joyous Celebration Phakathi kwezinhlupheko kukhon’ ameva ahlabayoInto engiduduzayo, ucabanga ngami.Uyacabanga ngami, Nkosi wena ucabanga ngami.Mina angesabi lutho, wena Jesu ucabanga ngami. Owuqalile umsebenzi uzowufeza empilweni yamiNom’ usathane ehlasela, ngiyamethemb’ owaseCalvary. Msindisi wami wongiholaObambisisa isandla sami, Akasoze angidele owangifela eCalvary.

Umoya Kulendawo lyrics

Umoya Kulendawo lyrics Joyous Celebration Ukungena kwamiNgeke’fane nok’phuma kwam’Ngob’ umoya kaJehovaUkulendawo Kunjani weBangcweleLaph’ omunye efakaza?Omunye uyaqiniswaKuvuswe nokholo lwakhe Kanti kunjani weBangcweleLaph’ omunye eshumayela?Isoni siyabuyiswaSithokoze nabangcwele Izilimi kuyahunyuswaSiyathola nemfihlakaloNgay’ umoya kaJehovaOkulendawo Amadimoni ayabalekaKuyaphiliswa nezinhlunguNgay’ umoya kaJehovaOkulendawo Inkinga ziyoshabalalaUbuhlungu bami buyosuswaNgob’ umoya kaJehovaUkulendawo Uuuuu….. Inkinga ziyoshabalalaUbuhlungu bami buyosuswaNgob’ umoya kaJehovaUkulendawo Ngob’ umoya kaJehovaUkulendawo

Ngipholise Nkosi lyrics

Ngipholise Nkosi lyrics Sfiso Ncwane Nkosi ngilimele, ngipholiseNgipholise, ngipholise lamanxeba Baba ngidinga wen’ uzongpholisaOh, ngilimele enhliziyweniUbuhlungu obungaka, ngipholise, ngipholise Noma kubuhlungu nkosi yamiInhliziyo yam’ iyaqaqambaNgiph’ isibindi baba wamUkuthi ngikwazi ukuthethelela Jehova Elohim, Jehova ShalomMpholisi wamanxebaWena wedwa ulithemba lamiUzongisul’ izinyembeziNgipholise Yeeeeeeh, yeeeeeahNgipholise Jehova we’ntandane, ngikhala kuweNgikhala kuweBaba ngipholise, ngilimeleNgilinyazwe ngabantu ebengibathembile

Kulungile Baba lyrics

Kulungile Baba lyrics Sfiso Ncwane Baba kulungileMa kutintando yakhoOkwenzek’ empilweni zethu. Kulungile ke Baba(Kulungile Baba)Kulungile ke BabaeKulungile Somandla(Kulungile Baba)Kulungile keeKulungile makuyintando yakho(Kulungile ke Baba)Kulunge konke Somandla.eKulungile ke Baba.(Kulungile Baba)Makuyintando yakho BabaeKulungile ke Baba(Kulungile Baba)Konke okwenzekaya makuyintando yaKho Somandla.Ye kulungile ke Somandla, kulungile ke.(Kulungile Baba) Makuyintando yakho ke Somandla,Konke okwenzekaya empilweni

Baba Uyingcwele lyrics

Baba Uyingcwele lyrics Sfiso Ncwane Baba ngyabonga Baba ngith’ ungcwele, baba uyngcweleNgemisebenz’ emihle ongenzele yonababa ngith’ umhkulu, baba ngith’ ungcweleNgemisebenz’ emihle ongenzele yona Baba ngiyabonga, baba ngiyabongaNgemisebenz’ emihle ongenzele yona Oh baba nguwe wedw’ ithemba lamiWen’ uphakeme, wen’ uphakemeMvelingqangi, nguwe wedw’ ithemba lami Baba ngiyabonga, baba ngiyabongaNgemisebenz’ emihle ongenzele yona

Baba Ngiyabonga lyrics Sfiso Ncwane

Baba Ngiyabonga lyrics by Sfiso Ncwane Ngiyabonga babaNgiyabonga ThixoSekuze kwakhany’ endleleni yami ekugcineni Hayibo wena baba ungikhiphileIngonyama zifuna ukungidlaNgiyabonga baba, sekuze kwafka lahayibo wen’ ingonyama yezuluWena baba wesimakadeOh ngiyabona baba Ngiyabonga babaNgiyabonga ThixoSekuze kwakhany’ endleleni yami ekugcineni Wen’ ubonile izinkinga zamWabona nokuth mele ngiphume ebumnyameniManje ngisekukhanyeniWen’ ubonile izikhalo zamwaphendula futhi imithandazo