clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: February 2022 Page 1 of 5

Bopape Clan Names , Bopape Surname

Ke balaodi ba mmatselana a tswako, ba ba tswago Hlabine thabakgolo ya Mamphophore seokamela motsaneng. Batho ba ntlabidi a ntlebetlwana senamela thaba ka mokokotlo magoshi a palakana. Ke batho ba maila go fenywa ba mmathari a namane magola ka go puputletswa, ba mamotopo a noga matshosa le ge e hwile. Balaudi wee!!!

Bodiba Clan Names , Bodiba Surname

Bodiba ke Kgomokgolo’a Banareng, re batho ba ba boago thetelego ‘a bodiba, kua meetsemagakwe, mogobe nkego noka-tlhoka-boelelo, Re tšwa bodibane tšatši a bokone… gabo lehlokwa le rekwa kaKgomo, ke Bodiba-boretela sepalela le baloyi, gabo Magoši mahwa pele mathulela bangwe dibaka, Re batho ba bo Hunadi a hlabirwa se hlatlhaganya dikeka, re tšwa Sepitsi se rwele nkata’Kgomo se etela mogodumo a bana ba Shikwe’Nape Thaba goratana le goetelana ka meriti.    “Agee  Monare’a Hlabirwa agee Kgomo ya mafiša!    

Bhane Clan Names , Bhane Surname

Jiliza, Shongweni, Chonco, Gambushe, Thombela, Nkonyane, Qobodwane , Gawula uhluma, Somdibela, Bhala luka dudu, Chenge, Izintombi azithandi thina zithanda abanjani

Bilankulu Clan Names , Bilankulu Surname

Bilankulu, mhlahlandlela, mulungwana wase manzini, mhandla, muvatli wa mbandwu na chochodwana, i msika

BOBBIE Surname, BOBBIE Clan

mncoshe oondala momane, msun’usdumbu, ngxunga, thole, ntomb’ebelelinye, msukumuku, mthembu, rhama ngezembe

Boroto Clan Names , Boroto Surname

Mohlaloga ‘a mmakgobela tlou ya mmotlana lege e bodile e a lewa. Ke tlou semetsa matebele

Boshielo Clan, Boshielo Surname

Boshielo Clan Names

Ke Boshielo bja Lobang, bja gabo seopo Mmabilwane wa gabo Lekgalake, ge a hlaba oa tlolela o etsa pudi ya tlotlwana oetsa pudi ya mohlokolo. Seopo Mmabilwane ke kubjana mankgabutlana oa kgalema ka lentsu o kgatabila tlou, ore a ebago kua magobading go busa mang naa? Go busa nna ntsho ya gabo leribe kokoto, ba re kua ntshe letlapa le kile la wela bodibeng, bodiba boile bja sisinyega. Bare ke ba kgosi ba Sekutumanya a gabo Lesiba, batshwene a kutuma mogaba, kua gageso mogolo go llwa kua gagesu ga mmanama lephatleng, bare hleng pelo ya modisi e kile ya fifala.

Buleni Clan Names , Buleni Surname

Sgwaza, nkomedl’abantu, sgwac’esagwac’ethafeni, mlomula, nkunzi kamahlul’ibhasi imoto ibiyini

Begala Clan Names , Begala Surname

Iziduko zako Begala
Nyawuza, Faku, Thahla kandayeni, Hlamba ngobende amanz’ekhona, Dakile, Ngqungqushe, Mpondo.

Bara Clan Names , Iziduko Bara

Mntambo,
Jiyana,
Novetshe,
Mkhubaza ka Nogela,
Nongubo ayembathwa imbathwa xa kubanda,
Ntethe,
Mpisi,

Tribe/Clan: AmaMpondo

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: