Gina
Magadlela
Bukhosini
Ncamangethusi komtelingwane min ngisafunda ngifunda grade 9 ngi zalwa insizwa yakwa Gina kwi ntokaz yakwa mlambo


More information is available on our YouTube channel