English Zulu translation 😍 Basic words [SOLVED]

English Zulu translation 😍 Basic words English isiZulu (Zulu) Welcome Ngiyakwemukela (sg)Ngiyanemukela (pl) Hello (General greeting) Sawubona (sg)Sanibonani (pl) How are you? Unjani? (sg)Ninjani? (pl) Reply to ‘How are you?’ Ngikhona, ngiyabonga. Wena unjani? (sg)Sikhona, siyabonga. Nina ninjani? (pl) Long time no see Mehlo madala! (old eyes) What’s your name? Ngubani igama lakho? My name