Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: zulu poetry Page 1 of 6

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: UMSOLWA NJALO

UMSOLWA NJALO
Ngivuka ekuseni
ngigqoke njengenene –
Ihembe elimhlophe, uthayi, nensudi.Ngihamba esitaladini
Bese ngihlangabezwa indoda
engitshela ukuthi “khiqiza.”

Ngiyikhombisa
Ubhukwana wempilo yami
Ukuthi ucwaningwe bese inginika ukuqekuza.

Besengingena emnyango omkhulu webhilidi
ngithole indlela ivalwe ngunogada
“Ufunani?”

Ngiphaquza imisinga yedolobhakazi
uhlangothi nohlangothi no “misisi”
ogudluzela isikhwama sakhe ngakolunye,
angibheke ngamehlo athi
“We! Klibhi! Ngiyakwazi ukuthi ungubani;
ngaphansi kwalezosingubo zikanokusho
kuncencetha inhliziyo yesela.”

Zulu Poetry 😍 zinkondlo: UMLANDO YINTO ENZIMA
Zulu Poetry 😍 zinkondlo: UMLANDO YINTO ENZIMA

UMLANDO YINTO ENZIMA Umlando into enzima Isilo esimakhanda khanda Usikhumba simabalabala eminingi Ecishe ingabaleki Imibalabala Read more

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: PHEZULU NAPHANSI
Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: PHEZULU NAPHANSI

PHEZULU NAPHANSI Udunyisiwe lomhlaba Umhlaba owondla umuntu Njengesibungu esidunjini.Lunamandla ulwandle oluvovwe itswayi wuqhembu esweni lenhlanzi. Read more

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: PHEZULU NAPHANSI

PHEZULU NAPHANSI
Udunyisiwe lomhlaba
Umhlaba owondla umuntu
Njengesibungu esidunjini.Lunamandla ulwandle
oluvovwe itswayi wuqhembu
esweni lenhlanzi.

Icwebile inkanyezi
egqamile emkhathini,
imbade esiswini sesibhakabhaka gebhezi.

Ngobukhosi ukhozi
lwenyuka ngamaphiko egolide
phezu kwempilo ephansi.

Umnyama umgodi wembongi,
Imvukuzane evukuza ingekho
intunja yokungena nentuba yokuphuma.

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: UPHAWU
Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: UPHAWU

UPHAWU Unabuphi ubuhle na? Unaluphi uju na? Unaluphi udobo na? Udobo olungabuyi lulambatha Ufika nobumnyama Read more

Zulu poetry 😍 Izinkondlo
Zulu poetry 😍 Izinkondlo

LELO LIHLO LETHU Kuzobe kuyilihlo elifunayo Eliyobe libona ububanzi bethu Bona bungezintaba ezimangelengele Bona bungezimpophoma Read more

Zulu Poetry: UNGASONDELI OTSHANINI

UNGASONDELI OTSHANINI
Utshani buluhlaza njengomati
ohlotshiwe ngezimbali zamazama
abomvu njengamalangabi eklobeni.
Ibentshi lasephaki, libusisiwe,
liqukethe ulova olalele
Ukuhuba kwesiyalu
Esichela amanzi ayiqcwele
Esiqumbini samakholwa angamajuba“Ungasondeli otshanini,
Izinja ezingaxhaniwe zinqatshelwe.”Nangoke “umisisi” ehambisa ipikinisi yakhe
ebhavile yase iqholwa ngamakha.
Inuka ubuso buka saziso “Ungasondeli”
ngekhala elibanda njengenhlanzi eseqhweni
ishaya indesheni ngomlenze wangemumva
isishiye simpongoloza ngokuthu
kuthela nehlazo.

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo 😍 INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO
Zulu Poetry 😍 Izinkondlo 😍 INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO

INGOMA YAKHO EYANGIVUSAYO O mntakwethu kwathi uma ngiphaphama Ngaphaphamela phezu kwezinkondlo zakho Ngavukela phezu kwezingoma Read more

Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: UPHAWU
Zulu Poetry 😍 Izinkondlo: UPHAWU

UPHAWU Unabuphi ubuhle na? Unaluphi uju na? Unaluphi udobo na? Udobo olungabuyi lulambatha Ufika nobumnyama Read more

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: