Gwane, Dlamini, Nkwali, Bhilibana, Mkhwanazi, Nabongwana, Khanyile, Swati Lezwe, Wena owancumisuZulu kwahlehleka abaseKoloni, Ngane Ka Nkosi no Madonsela

One thought on “Gwane Clan Names 🔥”

  1. Gwane, Dlamini, Nkwali, Bhilibana, Mkhwanazi, Nabongwana, Khanyile, Swati Lezwe, Wena Owancumisa uZulu, wangena Kwahleka abaseKoloni, Nkosi ngane KaMadonsela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *